. Василенко Микола Прокопович (15.02.1866-03.10.1935) - історик держави і права, академік ВУАН, дійсний член НТШ
Номер фонду 3974
Початковий рік документів 1923
Кінцевий рік документів 1930
Кількість справ 28
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
Рецензії Василенка на книги різних авторів, листи Модзалевського В.Л. До Васеленка Записна книжка С.Драгоманова та рецензії невідомих авторів на різн… 1873 1930
Тези та література до доповіді Василенка "Договори росіян з греками", "Руська правда". Копії документів з історії України… 1922 1923
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»