Швець Федір Петрович (11.11.1882 -1940) - член Української Центральної Ради, член Директорії, професор
Номер фонду 4002
Початковий рік документів 1909
Кінцевий рік документів 1940
Кількість справ 45
Перейменування
Українського високого педагогiчного iнституту iм. М. Драгоманова в м. Празi
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Листування з установами, товариствами, видавництвами та організаціями української еміграції на території Чехословаччині про співробітництво, виховання студентської емігрантської молоді в націонал… 1909 1940
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»