Шестопак Iсiя Менашович -комiсар у справах печатi при штабi головнокомандуючого революцiйними вiйськами Румунського фронту.
Номер фонду 4343
Початковий рік документів 1917
Кінцевий рік документів 1918
Кількість справ 9
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Накази Головнокомандуючого військами Руминського фронту та на ім'я комісару зі справ друку І.М. Шестопала про видання "Известий полевого штаба Главнокомандующего революционными армиями Румынского… 1917 1918
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»