Котенко Тимофiй Степанович-український емiгрант,секретар Празького вiддiлу закордонної групи Української партiї соцiалiстiв-революцiонерiв,письменник.
Номер фонду 4393
Початковий рік документів 1922
Кінцевий рік документів 1938
Кількість справ 85
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Протоколи засідань комітету Празького відділу закордонної групи української партії соціалістів - революціонерів. Звернення закордонної групи УПСР до краєвого комітету УПСР на Волині. Листування з… 1922 1938
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»