Русов Юрiй Олександрович - український емiгрант, доктор Фiлософiї Вiденського унiверситету,Господарської академiї в м. Подебрадах, Українського педагогiчного iнституту iм. М. Драгоманова в м. Празi.
Номер фонду 4437
Початковий рік документів 1921
Кінцевий рік документів 1940
Кількість справ 23
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Кошториси, авансові звіти кабінетів зоології та ентомології Українського педагогічного інституту ім. М.Драгоманова в Празі, складені Русовим Ю.О. Програми, конспекти лекцій та вправ по зоолог… 1921 1940
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»