Сiмович Василь Iванович (1880 1844) - громадський та культурно-освiтнiй дiяч, мовознавець i педагог, органiзатор культурної працi в таборах для українських вiйськовополонених у Нiмеччинi, ректор,
Номер фонду 4446
Початковий рік документів 1914
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 12
Перейменування
професор Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в м. Празі, професор Львівського університету, редактор Української загальної енциклопедії.
Сімович Василь Іванович (1880 1844) - громадський та культурно-освітній діяч, мовознавець і педагог, організатор культурної праці в таборах для українських військовополонених у Німеччині, ректор, (Початкова дата: 1914, Кінцева дата: 1932)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Постанова надзірної Ради Українського гомадського видавничого фонду від 27 серпня 1927р. Надіслана Симовичу. Посвідчення на право відвідування табору військовополонених в Німеччині. Матеріали I та… 1914 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»