Мухiн Михайло Миколайович-український емiгрант,письменник,редактор наукового збiрника Українського наукового iнституту в Америцi.
Номер фонду 4464
Початковий рік документів 1922
Кінцевий рік документів 1941
Кількість справ 12
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Рукописні та машинописні копії наукових праць, статей, нарисів з політичної історії західноукраїнських земель в 1920 - 1930рр. "Українці в школах і наукових установах Радянської України й інших пров… 1922 1941
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»