Мiнiстерство вищої освiти України, м. Київ
Номер фонду 4621
Початковий рік документів 1955
Кінцевий рік документів 1985
Кількість справ 11446
Перейменування
Міністерство вищої освіти УРСР,м. Київ. (Початкова дата: 1955, Кінцева дата: 1959)
Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР,м. Київ. (Початкова дата: 1959, Кінцева дата: 1991)
Міністерство вищої освіти УРСР., м. Київ (Початкова дата: 1991, Кінцева дата: 1991)
Міністерство вищої освіти України, м. Київ (Початкова дата: 1991, Кінцева дата: 1992)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
Таємно 1977 1985
Канцелярія 1955 1965
Відділ управління вузів 1955 1965
Науково-технічна рада 1955 1965
Управління середніх спеціальних учбових закладів 1956 1965
Відділ зовнішніх зв'язків 1956 1965
Планово-фінансовий відділ 1955 1965
Відділ капітального будівництва 1955 1965
Бухгалтерія 1955 1965
Відділ кадрів і розподілу молодих спеціалістів 1955 1965
Сектор підручників 1955 1965
1966-1992 Канцелярія. Управління вищих учбових закладів 1966-1968 Інспектор по охороні праці 1969 Відділ побуту 1970-1992 Відділ побуту та фізичного виховання 1966-1992 Сектор підручників 1966… 1966 1992
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України