Син Миколи Дмитровича- Стражеско Дмитро Миколайович - професор, хiмiк (сiмейний фонд)
Номер фонду 4632
Початковий рік документів 1889
Кінцевий рік документів 1977
Кількість справ 656
Перейменування
Стражеско Микола Дмитрович - український радянський терапевт, академік АН СРСР і АН УРСР, дійсний член АМН СРСР, заслужений діяч науки УРСР, Герой Соціалістичної Праці (Початкова дата: 1876, Кінцева дата: 1952)
Син Миколи Дмитровича- Стражеско Дмитро Миколайович - професор, хімік (сімейний фонд) (Початкова дата: 1913, Кінцева дата: 1978)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
Наукові праці, статті, доповідді, замітки,рецензії М.Д.Стражеско на наукові праці і статті. Протоколи виробничих нарад кафедри клінічної медицини. Доповідні записки Стражеска. Плани роботи. Звіти про… 1904 1963
1889,1924-1975 Творчі документи і матеріали (наукові праці, статті, доповіді, лекції, спогади, рецензії і характеристики діяльності вчених - медиків). Документики про службову і громадську діяльність… 1889 1975
1933-1977 Творчі праці і матеріали до них. Матеріали наукової і педагоічної діяльності. Матеріали про зарубіжні відрядження. Листування. Біографічні матеріали. Матеріали зібрані ДМ. Стражеско, що не… 1933 1977
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»