Марзєєв Олександр Максимович-український радянський лiкар-гiгiєнiст,академiк,дiйсний член АМН СРСР, Заслужений дiяч науки УРСР, директор Українського НДI комунальної гiгiєни (КНДI) один з перших органiзаторiв санiтарної справи на Українi.
Номер фонду 4928
Початковий рік документів 1932
Кінцевий рік документів 1966
Кількість справ 116
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Творчі документи: монографії, статті, доповіді з питань вивчення медично-санітарних наслідків війни, відбудови благоустрою та гігієни міст і сіл, стану шкільної гігієни та санітарії, шляхів розвитку… 1932 1966
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»