Фонди
Номер фонду
Назва
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
451 Всеукраїнське об"єднання споживчої кооперацiї з торгiвельному будiвництву при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперацiй (Вукоопторгбуд), м. Харкiв 1931 1932
452 Всеукраїнський комітет допомоги населенню Криму, що потерпіло від землетрусу при ВУЦВК, м. Харків 1927 1927
453 Центральна адмiнiстротивно-терiторiальна комiсiя при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комiтетi, м. Харкiв
454 Богодухiвська повiтова в'язниця, м. Богодухiв, Харкiвської губернiї
455 Уповноважений президiї водної секцiї Центральної спiлки при Уповноваженому Народного комiсарiату водного транспорту УРСР, м. Харкiв 1931 1934
456 Управлiння полiграфiчними пiдприємствами Державного видавничого об'єднання України, м. Харкiв 1931 1934
457 Українська фiлiя Всесоюзного державного видавництва "Питання працi" Народного комiсарiату працi СРСР, м. Харкiв 1924 1930
458 Видавництво "Технокнига", м. Харків 1923 1930
459 Український комiтет державних споруд при Українськiй радi народного господарства (Укркомдержспоруд), м. Харкiв 1919 1923
460 Малокутищанський волосний вiддiл комунального господарства, Вiницького повiту, Подiльської Губернiї
461 Уповнаважений представник Українського комiтету державних споруд в Москвi при Українськiй Радi народного господарства, м. Москва 1921 1922
462 Жмеринська міська продовольча управа, м. Жмеринка, Подільської губернії 1917 1918
463 Липовецький волосний виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв, м. Липивцi, Київської губернiї
464 Земельний вiддiл Луганського повiтового виконавчого комiтету Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, Донецької губернiї, м. Луганськ,
465 Гнiванський волосний комiтет незаможнiх селян, с. Гнiвань, Вiнецького повiту, Подiльської губернiї
466 Франтiвськi професiйнi курси, Липовецького повiту, Київської губернiї
467 Пiдвисочанський волосний виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських депутатiв, Липовецького повiту, Київської губернiї
468 Ольгопiльський повiтовий вiйськовий комiсарiат, м. Бершадь, Ольгопiльського повiту, Подiльської губернiї
469 Лiтинський повiтовий виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв, м. Хмельники, Подiльської губернiї
470 Летичiвський повiтовий виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв, м. Летичiв, Подiльської губернiї
471 Межерiвський сiльський комiтет незаможнiх селян, м. Межерiв, Подiльської губернiї
472 Лiсничий 3-го району Бердичiвського повiту, Київської губернiї
473 Управлiння Вiницького повiтового начальника, м. Вiниця
474 Подiльський губернский вiйськовий комiсарiат, м. Вiнниця, Подiльської губернiї
475 Межерiвська районна земельна судова комiсiя, м. Межжерiв, Подiльської губернiї
476 Вiддi народної освiти Липовецького повiтового виконавчого комiтету Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв, м. Липовець, Київської губернiї
477 Лiквiдацiйна комiсiя Українського продовольчого комiтету постачання залiзничникiв (Лiквiдком Укрпродпостачу), м. Київ 1919 1920
478 Велико-Токмацький повiтовий комiтет незаможнiх селян, м. Великий Токмак, Запорiзької губернiї
479 Луцька повiтова мiлiцiя З-го району, м. Луцьк, Волинської губернiї
480 Волинська губернська Рада народного господарства, м. Житомир
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»