Фонди
Номер фонду
Назва
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
481 Штаб 5-ї гарматної бригади 5-ї стрілецької Херсонської дивізії військ УНР, з 1921р. на території Польщі 1920 1923
482 Богодухiвська повiтова тюрма, м. Богодухiв, Харкiвської губернiї
483 Каса взаємодопомоги при Межирiвському виконавчому комiтеттi Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв, м. Межирiв, подiльської губернiї
484 Мiсцевий комiтет Всеросiйської профспiлки працiвникiв адмiнiстративних, радянських, громадських i торгiвельних установ та пiдприємств правлiння Державного страхування при Народному комiсарiатi фiнансiв УРСР, м. Харкiв
485 Мiсцевий комiтет профспiлки радянських i торговельних службовцiв Державної планової комiсiї при Радянаркомi УРСР, м. Харкiв
486 Комiтет службовцiв профспiлки працiвникiв радянських, громадських i торговельних пiдприємств i установ при Українському центральному управлiннi постачання працiвникiв транспорту, м. Харкiв
487 Уповноважений українсько-американського видавничого товариства, "Космос" в Україні, м.Харків 1922 1924
488 Мiсцевий комiтет професiйної спiлки робiтникiв машино-тракторних станцiй та наймицтва Всеукраїнської спiлки сiльськогосподарських колективiв (МК Укрколгоспцентру), м. Харкiв
489 Мiсцевий комiтет професiйної спiлки робiтникiв мiсцевого транспорту при Заготiвельно
490 Сибiрське агенство державного видавництва України при Народному комiсарiатi освiти УРСР (Сибiрське агенство ДВУ), м. Омськ 1925 1926
491 Особлива центральна претензiйна комiсiя з лiквiдацiї взаємних претензiй мiж лiквiдованими продовольчими органами та їхнiми контрагентами при РНК УСРР (Центроособкомпрод) Харкiв 1924 1926
492 Ленiнградське вiддiлення Державного видавництва України, м. Ленiнград 1920 1927
493 Видавництво Всеукраїнського товариства полiтв'язнiв та засланцiв, м. Харкiв 1929 1935
494 Мiсцевий комiтет професiйної спiлки робiтникiв державних установ при Народному комiсарiатi робiтничо-селянської iнспекцiї УРСР, м. Харкiв
495 Пiвденна окружна робiтничо-селянська iнспекцiя шляхiв сполученння (Пiвдорсiшс), м. Харкiв 1921 1927
496 Московське вiддiлення Державного видавництва України при Народному комiсарiатi освiти УРСР (Московське вiддiлення ДВУ), м. Москва 1923 1926
497 Сектор перiодичних видань Державного видавничого об'єднання України (Сектор перiодичних видань ДВОУ), м. Харкiв
498 Управлiння центрального органу зi збуту видавничої продукцiї Державного видавничого об'єднання УРСР (Управлiння Укркнигоцентру), м. Харкiв 1931 1933
499 Оперативно-виробничий центр свинарських товарних ферм Всеукраїнської спiлки сiльськогосподарських кооперативiв (Укрсвиноколгоспцентр), м. Харкiв 1930 1931
500 Вiддiл розповсюдження творiв преси i реклам при кооперативному видавництвi "Пролетарiй" (ВРНГ), м. Харкiв 1923 1924
501 Український виробничо-заочний iнститут медичних кадрiв (IВЗIМК), м.Харкiв 1930 1934
502 Всеукраїнська оптова закупiвельно-збутова контора Управлiння держторгiвлi (Укрзаготкупторг), м. Харкiв 1932 1934
503 Всеукраїнський iнститут пiдвищення квалiфiкацiї педагогiв (ВIПККП), м. Харкiв 1928 1934
504 Всеукраїнське вiддiленння акцiонерного товариства Всесоюзного центру машинно-тракторних станцiй (Укртрактороцентр), м. Харкiв 1929 1932
505 Всеукраїнська комiсiя iз землеустрою трудящих євреїв при Президiї Центрального Виконавчого Комiтету УРСР (Укркомзем), м. Харкiв 1923 1933
506 Українська контора Радянсько-польського торговельного товариства (Радпольторг), м. Харкiв 1926 1933
507 Управлiння бджiльництва при Народному комiсарiатi земельних справ УРСР, м. Харкiв 1931 1933
508 Всеукраїнський центр сiльськогосподарських колективiв технiчних культур Всеукраїнської спiлки сiльськогосподарських колективiв (Укртехколгоспцентр), м. Харкiв 1931 1932
509 Головне управлiння бурякових машино-тракторних станцiй України (Украбуряктрактороцентр), м. Харкiв 1932 1933
510 Всеукраїнський центр колгоспних м'ясних, молочних, товарних i телячих ферм та пiдприємств по переробцi колгоспної молочної продукцiї Всеукраїнської спiлки сiльськогосподарських колективiв (Укрм'ясомолококолгоспцентр), м. Харкiв 1931 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»