Фонди
Номер фонду
Назва
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
5159 Республiканська рада у справах iноземних учнiв, м. Київ. 1964 1970
5160 Педагогiчне товариство УРСР, м. Київ. 1959 1975
5161 Київський науково-дослiдний iнститут урологiї та нефрологiї Мiнiстерства охорони здоров'я УРСР, м. Київ. 1965 1996
5162 Управлiння пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв облiку ЦСУ УРСР, м. Київ. 1960 1979
5163 Республiканськi та республiкансько-виробничi об'єднання i трести Мiнiстерства будiвництва та експлуатацiї автомобiльних шляхiв УРСР(об'єднаний фонд). 1968 1980
5164 Український фiлiал Всесоюзного науково-дослiдногоiнституту по вивченню попиту населення на товари народного споживання та кон'юнктури торгiвлi Мiнiстерства торгiвлi СРСР,м. Київ. 1966 1970
5165 Український республiканський банк Зовнiшекономбанку СРСР 1975 1993
5166 Всесоюзне об'єднання йодобромної промисловостi "Союзйодобром" Мiнiстерства хiмiчної промисловостi СРСР",м. Київ. 1970 1985
5167 Мiнiстерство промислового будiвництва УРСР (Мiнпромбуд УРСР),м. Київ. 1967 1986
5168 Українська республiканська рада добровiльного товариства "Зенiт",м. Київ. 1968 1978
5169 Український республiканський комiтет профспiлки робiтникiв вугiльної промисловостi, м. Донецьк 1966 1976
5170 Українське республiканське правлiння науково-технiчного гiрничого товариства, м. Донецьк. 1967 1967
5171 Виробниче об'єднання по видобуванню,переробцi,транспортуванню газу та газовою конденсату "Укргазпром"Державного газового концерну СРСР (ДГК "Газпром" СРСР),м. Київ 1966 1991
5172 Управління з розповсюдження преси „Союздрук” Міністерства зв’язку УРСР Управління з розповсюдження преси „Союздрук” Міністерства зв’язку УРСР 1955 1984
5173 Український республiканський комiтет профспiлки працiвникiв нафтової, хiмiчної та газової промисловостi, м. 1966 1980
5174 Українське республiканське правлiння НТТ автомобiльного транспорту та шляхового господарства,м.Київ. 1969 1982
5175 Українське республiканське правлiння науково-технiчного товариств комунального господарства i побутового обслуговування,м. Київ. 1969 1982
5176 Південне відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. В.І.Леніна, м. Київ. 1969 1986
5177 Республіканське виробниче об'єднання шовкової промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР,м. Київ. 1969 1970
5178 Київський науково-дослiдний iнститут медпроблем фiзичної культури, м. Київ. 1969 1977
5179 Українське республiканське правлiння науково- технiчного товариства машинобудiвної промисловостi;м. Київ. 1969 1982
5180 Українське республiканське правлiння НТТ борошномельно-круп'яної, комбiкормової та елеваторної промисловостi,м. Київ. 1967 1981
5181 Українське республiканське правлiння науково-технiчного товариства торгiвлi,м. Київ. 1970 1980
5182 Українське республiканське правлiння НТО енергетики i електротехнiчної промисловостi, м. Київ. 1968 1970
5183 Республiканське промислове об'єднання з виробництву лляних тканин та конопледжутових виробiв "Укрльоноконоплепром" Мiнiстерства легкої промисловостi УРСР,м. Київ. 1971 1975
5184 Українське республiканське правлiння НТТ приладобудiвної промисловостi iменi академiка С.I.Вавiлова,м. Київ. 1969 1980
5185 Головне управлiння механiзацiї будiвельних робiт (Головважбудмеханiзацiя) Мiнiстерства будiвництва пiдприємств важкої iндустрiї УРСР,м. Київ. 1967 1970
5186 Фотографiя "Красная светопись" Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комiтету Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв,м. Харкiв. 1923 1933
5187 Республiканське виробниче об'єднання фарфоро-фаянсової промисловостi "Укрфарфор" Мiнiстерства легкої промисловостi УРСР,м. Київ. 1966 1970
5188 Головне управлiння птахiвничої промисловостi Мiнiстерства сiльського господарства УРСР,м. Київ. 1964 1969
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»