Фонди
Номер фонду
Назва
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
5249 Валютно-кредитна рада Кабiнету Мiнiстрiв України 1992 1999
5250 Український нацiональний фонд "Взаєморозумiння i примирення" при Кабiнетi Мiнiстрiв України. 1993 2011
5251 Державний Комiтет України по рiдкiсних, дорогоцiнних металах та дорогоцiнному камiнню Кабiнету Мiнiстрiв України (Держрiддорогмет) 1993 1995
5252 Державний комітет України у справах національностей та релігій та його попередники: Державний комітет України у справах національностей та міграції, Державний комітет України у справах релігій (об’єднаний фонд) Київ 1991 2011
5253 Комiтет у справах нагляду за страховою дiяльнiстю "Укрстрахнагляд" 1993 2000
5254 Державна акцiонерна компанiя "Укрресурси" 1995 2007
5255 Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України 2002 2007
5256 Мiнiстерство вугiльної промисловостi України м. Київ 1990 1999
5257 Державний комiтет iнформацiйної полiтики України (Держкомiнформполiтики) України, м. Київ 1994 2000
5258 Державна iнспекцiя з контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України, м. Київ 2004 2007
5259 Пiдвiдомчi органiзацiї Української кооперативно-державної корпорацiї з агропромислового будiвництва (Укрпромбуд) та її попередникiв Укрмiжколгоспбуду та Украгробуду (об"єднаний фонд) 1966 2003
5260 Український республiканський автоцентр КАМАЗ Камського об"єднання з виробництва великовантажних автомобiлiв КАМАЗ 1980 1993
5261 Документи Надзвичайної Конгресової комiсiї США з дослiдження голодомору в Українi (1932-1933 рр.) (колекцiя) 1918 1939
5262 Державний концерн "Укратомпром" 2007 2008
5263 Нацiональне агентство України з питань пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу 2007 2009
5264 Асоцiацiя виробникiв будiвельних матерiалiв для дорожнього господарства "Укрдорiндустрiя" 1997 2008
5265 Мiнiстерство будiвництва УРСР, м. Київ 1986 1991
5266 Державний концерн "Укрморпорт" 2007 2009
5267 Державний центр сертифiкацiї, iндефiкацiї та якостi сортiв рослин Державної комiсiї по випробуванню та охоронi сортiв рослин 1971 2001
5268 Нацiональне агенство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв 2008 2008
5269 Державні органи митного контролю УРСР та України (об’єднаний фонд) 1990 2013
5270 Хорошунова Iрина Олександрiвна (12.06.1913 - 19.09.1993) - художник-оформлювач музеїв, автор щоденникiв перiоду нацистської окупацiї Києва (1941-1943) 1916 1984
5271 Відкрите акціонерне товариство «Комінформсистема», його попередник ─ Виробничо-технічне обєднання «Укрпостачсистема» Головпостачу УРСР, та підпорядковані їм організації (об’єднаний фонд) 1967 2010
5272 Акцiонерне товариство вiдкритого типу МАРС (АТВТ МАРС ) 1963 1998
5273 Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель (Держземінспекція), м. Київ 2003 2009
5274 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, м. Киїів 2005 2010
5275 Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України 1992 2000
5276 Державний комітет України по сприянню малим підприємствам і підприємництву при Кабінеті Міністрів України, м.Київ 1991 1995
5277 Міністерство України у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва (Мінроздержавлення України), м. Київ 1991 1992
5278 Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції (НАУРЄІ) 1992 2000
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»