Фонди
Номер фонду
Назва
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
541 Губернський комендант Української Народної Республiки на Подiллi, м. Кам'янець-Подiльськ, Подiльської губернiї 1919 1919
542 Подiльська губернська управа вiйськової повинностi, УНР, м. Кам'янець-Подiльськ, Подiльської губернiї. 1918 1920
543 Подiльська губернська народна управа, м. Кам'янець-Подiльськ, Подiльської губернiї 1919 1920
544 Виконавчий комiтет Олександрiвської мiської Ради робiтничих та солдатських депутатiв, м. Олександрiвськ, Катеринославської губернiї
545 Мiсцевий комiтет професiйної спiлки робiтникiв хiмiчної промисловостi при Українському державному трестi основної хiмiчної промисловостi на Українi (МК Укрхiмтресту), м. Харкiв
546 Окружна комiсiя допомоги iнвалiдам вiйни при Українському вiйськоваму окрузi, м. Харкiв
547 Пiвденно - Захiдне обласне вiддiлення Центрального торговельно-виробничого управлiння Центральної комiсiї допомоги хворим i пораненим червоноармiйцям, iнвалiдам вiйни i їх сiм'ям при ВУЦВК, м. Київ 1923 1924
548 Уповноважений Центральної автосекції ВРНГ РСФРР в Україні та Криму (Уповноважений Цасукркриму) Харків 1920 1921
549 Мощанський волосний виконавчий комiтет громадських органiзацiй, с. Мощанське, Мощанської волостi, Городнянського повiту, Чернiгiвської губернiї 1917 1917
550 Дмитрiївський сiльський вiйськово-революцiйний комiтет, с. Дмитрiївка, Цареводоровської волостi, Бердянського повiту, Таврiйської губернiї
551 Вiддiл соцiального забезпечення при Змiївському повiтоваму виконавчому комiтеттi Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, м. Змiїв, Харкiвської губернiї
552 Українська комiсiя використання при Українськiй радi народного господарства, м. Харкiв 1920 1921
553 Український кроле-звiрокаракулевий трест Всесоюзного хутрового об'єднання (Укрпромкаракультрест), м. Харкiв 1931 1935
554 Народне мiнiстерство пошт i телеграфiв УНР, м. Київ, злистопада 1919р.- м. Кам'янець-подiльський, з 1920р.- Польща 1918 1922
555 Комiтет у справах друку при Радi Народних Комiсарiв УРСР, м.Харкiв 1927 1933
556 Управлiння збуту Українського державного рибного тресту (Управлiння збуту Укрдержрибтресту), м. Харкiв 1931 1932
557 Український державний птахiвничий трест Народного комiсарiату земельних справ УРСР, м. Харкiв. 1930 1933
558 Українська контора посточання курортiв i торгiвлi в курортних мiсцевостях УРСР Головного управлiння постачання курортiв i торгiвлi в курортних мiсцевостях (Укркурортпостачторг), м. Київ 1932 1935
559 Всеукраїнська спiлка сiльськогосподарських колективiв (Укрколгоспцентр) i її лiквiдацiйний комiтет (об'єднанний фонд) 1927 1933
560 Головне управлiння шосейних i грунтових дорiг та автомобiльного транспорту при Радi Народних Комiсарiв УРСР (Головшляхупр), м. Харкiв 1928 1932
561 Український городнiй трест Народного комiсарiату земельних справ УРСР (Укргородтрест), мм. Харкiв, Київ 1930 1934
562 Всеукраїнська спiлка кас страхування i взаємодопомоги кооперацiї iнвалiдiв (Всеукринстрахкаса), м. Харкiв 1930 1932
563 Український трест з розведення й переробки лiкарсько-технiчних культур (Лiктехсировина) м. Харкiв 1932 1933
564 Українське вiддiлення науково-дослiдного iнституту зв'язку СРСР (УКРНДIЗ), мм. Харкiв, Київ 1932 1933
565 Центральна Рада товариства сприяння оборонi i авiацiйно-хiмiчному будiвництву УРСР Центральної ради Тсоавiахiму СРСР, мм. Харкiв, Київ 1930 1948
566 Трест українського санiтарно-технiчного будiвництва (Укрсантехбуд) Українського об'єднання будiвельної промисловостi, м. Харкiв 1928 1931
567 Управлiння рибної промисловостi Народного комiсарiату постачання УРСР (Укррибпромпостач), м. Харкiв 1933 1934
568 Штаб 14-го пiшого куреня 5-ї гарматної бригади, 5-ї стрiлецької Херсонської дивiзiї вiйськ Української Народної Республiки, з 1921р. на територiї Польщi 1920 1923
569 Другий Всесоюзний комбiркомовий трест Народного комiсарiату постачання УРСР, м. Харкiв 1931 1931
570 Всесоюзний Пiвдений будiвельний трест Народного комiсарiату постачання СРСР (Пiвденпостачбуд), м. Харкiв 1931 1934
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»