Фонди
Номер фонду
Назва
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
571 Українська рада товариства по землевлаштуванню трудящих євреїв, м. Харкiв 1925 1938
572 Державний комiтет України з легкої i текстильної промислолвостi, м. Київ. 1932 1995
573 Обласне бюро Вищої ради народного господарства РСФРР з вiдновлення промисловостi в Українi при Радi Народних Комiсарiв УРСР), м. Харкiв 1919 1920
574 Юридичний вiддiл Харкiвсбкого губернського виконавчого комiтету Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, м. Харкiв
575 Центральне правлiння важкої iндустрiї при Українськiй радi народного господарства, м. Харкiв 1920 1921
576 Харкiвський повiтовий виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, м. Харкiв
577 Волочанська повiтова в'язниця, м. Волочанськ, Харкiвської губернiї
578 Рада робiтничих депутатiв при Белянських копальних Слов'яно-сербського повiту, Катеринославської губернiї
579 Лiквiдацiйна комiсiя Українського державного рибного тресту, м. Харкiв
580 Рада робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв при Донецько-Юрiєвському металургiйному заводi, Юрiєвський завод, Лозово-Павлiвської волостi, Слов'яно-Сербського повiту, Катеринославської губернiї
581 Вiддiл комунального господарства Вiнницького окружного виконавчого комiтету Рад робiтничих, селянських червоноармiйських депутатiв, м. Вiнниця
582 Державний комiтет статистики України (Держкомстат України, м. Київ) 1920 2003
583 Українська контора Всесоюзного акцiонерного товариства з видачi довiдок про кредитоздатностi (Українська контора "Кредитбюро"), м. Харкiв 1928 1931
584 Вiддл народної освiти Виконавчого комiтету Гришинської районої ради робiтничих, селянських i солдатських депутатiв, м. Гришно, Донецької обл.
585 Пiвденна група будiвництв Всесоюзного тресту з проектування i будiвництва радiостанцiй (Радiобуд), м. Харкiв 1930 1935
586 Державне медичне видавництво України (Укрдержмедвидав), м. Харкiв 1922 1932
587 Центральна рада товариства друзiв автомобiля, трактора i хорошої дороги (ЦР Укравтодору), м. Харкiв 1928 1935
588 Подiльський губернський виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, м. Вiнниця, Подiльської губернiї.
589 Шпиченська сiльська Рада с. Шпичинцi, Бахматовецької волостi, Летичiвського повiту, Подiльської губернiї.
590 Пенькiвський волосний революцiйний комiтет, с. Пенькiвка, Ямпольського повiту, Подiльської губернiї.
591 Слiдча комiсiя при Подiльському губернському революцiйному трибуналi.
592 Пiвденна група будiвництва Всесоюзного тресту по проектуванню i будiвництву радiостанцiй (Радiобуд), м. Харкiв
593 Люлинецький волосний комiтет взаємодопомоги Вiнницького округу, Подiльської губернiї.
594 Острожецький волосний виконавчий комiтет Рад робiтничих та селянських депутатiв, с. Великий Острожок, Вiнницького повiту, Подiльської губернiї.
595 Липовецький повiтовий революцiйний комiтет, м. Липовець, Київської губернiї
596 Кузьмино-Гребельський волосний виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, с. Кузьмина Гребля, Уманського повiту, Київської губернiї.
597 Жмеринська повiтова радянська мiлiцiя, м. Жмеринка, Подiльської губернiї.
598 Деражнянський волосний революцiйний комiтет, с, Деражня, Летичiвського повiту, Подiльської губернiї.
599 Радомисльський повiтовий виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, м. Радомисль, Радомисльського повiту, Волинської губернiї.
600 Могилiв-Подiльський повiтовий революцiйний комiтет, м. Могилiв- Подiльський, Подiльської губернiї.
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»