Фонди
Номер фонду
Назва
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
601 Науково-дослiдний iнститут радянського будiвництва та права при ВУЦКу, м. Харкiв 1931 1933
602 Слов'янський волосний виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, с. Слов'янка, Павлоградського повiту, Катеринославської губернiї.
603 Вiддiл соцiального забезпечення Липовецького повiтового виконавчого комiтету Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, м. Липовець, Київської губернiї.
604 Земельний вiддiл Ямпiльського повiтового виконавчого комiтету Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, м.Ямпiль, Подiльської губернiї.
605 Ямпiльський повiтовий революцiйний комiтет, м. Ямпiль, Подiльської губернiї.
606 Редвинецька сiльська Рада с. Редвинцi, Бахматiвської волостi, Летичiвського повiту, Подiльської губернiї.
607 Земельний вiддiл Могилiв-Подiльського повiтового виконавчого комiтету Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, м. Могилiв-Подiльський, Подiльської губернiї.
608 Обiднянський районний комiтет взаємодопомоги Брацлавського повiту, Подiльської губернiї.
609 Меджибiжський волосний революцiйний комiтет, м. Меджибiж, Летичiвського повiту. Подiльської губернiї.
610 Лучинецький волосний революцiйний комiтет, м. Лучинець, Могилiвського повiту, Подiльської губернiї.
611 Гибалiвський сiльський революцiйний комiтет, с. Гибалiвка, Шаргородської волостi, Могилiвського повiту, Подiльської губернiї.
612 Красилiвська волосна народна управа, Красилiвка, Таращанського повiту, Київської губернiї. 1918 1918
613 Петропавлiвський сiльський виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, с. Петропавлiвка, Малiївської волостi, Херсонського повiту, Миколаївської губернiї.
614 Давидкiвецький сiльський революцiйний комiтет, с. Давидкiвцi, Бахматiвецької волостi, Летичiвського повiту, Подiльської губернiї
615 Вiддiл освiти Волинського губернського виконавчого комiтету Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, м. Житомир.
616 Катеринославська волосна земська управа, ст. Лозова, Павлоградського повiту, Катеринославської губернiї. 1918 1918
617 Фридрiвецький сiльський революцiйний комiтет, с. Фридрiвцi, Волочинської волостi, Старокостянтинiвського повiту, Волинської губернiї.
618 Карнаухiвський волосний виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських та солдатських депутатiв, с. Карнаухiвка, Катеринославського повiту, Катеринославської губернiї.
619 Пашкiвецький волосний революцiйний комiтет, с. Пашкiвцi, Проскурiвського повiту, Подiльської губернiї.
620 Карнаухiвське волосне правлiння, с. Карнаухiвка, Катеринославського повiту, Катеринославської губернiї. 1917 1919
621 Шаргородський волосний революцiйний комiтет, м. Шаргород, Могилiвського повiту, Подiльської губернiї.
622 Донецький губернський виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських, червоноармiйських та козачих депутатiв, м. Бахмут, Донецької губернiї.
623 Бабчинський волосний революцiйний комiтет, с. Бабчинцi, Ямпiльського повiту, Подiльської губернiї.
624 4-й район Вiницької повiтової радянської мiлiцiї Подiльської губернiї
625 Земельний вiддiл Брацлавського повiтового виконавчого комiтету Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, м. Проскурiв, Подiльської губернiї.
626 Ярмолинецьке волосне правлiння, м. Ярмолинець, Проскурiвського повiту, Подiльської губернiї. 1920 1920
627 Михалпiльський волосний виконавчий комiтет Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв, с. Михалпiль, Летичивського повiту, Подiльської губернiї.
628 Подiльський губернський комiсар Української Народної Республiки, м. Вiнниця, Подiльської губернiї. 1917 1918
629 Обiднянський районний комiтет незаможних селян Брацлавського повiту, Подiльської губернiї
630 Машницький волосний революцiйний комiтет, с. Малиничi, Проскурiвського повiту, Подiльської губернiї.
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»