Експертно-перевірна комісія (ЕПК) ЦДАВО України

ЕПК є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕПК затверджуються директором державного архіву, після чого є обов'язковими для виконання всіма державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян, що перебувають у зоні комплектування державного архіву.

У своїй діяльності ЕПК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державного комітету архівів України та положенням про ЕПК ЦДАВО України.

Експертно-перевірна комісія працює відповідно до Положення, затвердженого наказом директора архіву від 08.01.2008 № 1. До складу ЕПК, який затверджено наказом директором ЦДАВО України, входять фахівці зі структурних підрозділів архіву, представники наукових установ і творчої громадськості, інші фахівці відповідно до профілю архіву. Головою ЕПК є заступник директора державного архіву, а секретарем – один із співробітників відділу формування НАФ та діловодства архіву.

Основними завданнями ЕПК є:

 • науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів;
 • розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ, його складу та строків зберігання документів;
 • перевірка результатів експертизи цінності документів, проведеної комісіями з проведення експертизи цінності документів.

ЕПК приймає рішення про

схвалення:

 • списків джерел формування НАФ, які перебувають у зоні комплектування державного архіву та подання їх на затвердження директора державного архіву;
 • описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, складених державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян, що перебувають у зоні комплектування державного архіву, та подання таких описів справ на затвердження керівника юридичної особи;
 • схвалення описів справ постійного зберігання державного архіву, внесених до НАФ, та подання їх на затвердження директора державного архіву;

погодження:

 • описів справ з особового складу юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву;
 • номенклатур справ юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву;
 • інструкцій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та експертні комісії юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування державного архіву;
 • актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, складених державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян, що перебувають у зоні комплектування державного архіву, а також юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування державного архіву та подання їх на затвердження керівника юридичної особи;
 • описів справ з особового складу, номенклатур справ, інструкцій з діловодства державного архіву та подання таких документів на затвердження керівника державного архіву;
 • схвалення і подання на погодження з Центральною експертно-перевірною комісією

Держкомархіву (далі – ЦЕПК):

 • актів про вилучення з НАФ документів, що зберігаються в державному архіві, у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву;
 • анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються у державному архіві, у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву;
 • схвалення проектів визначення рангу документів НАФ та подання на затвердження директора державного архіву актів грошової оцінки документів, що зберігаються у державному архіві, у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву;

внесення до НАФ:

 • документів, що зберігаються у фізичних осіб;
 • документів або їх копій, що надійшли в установленому порядку з-за кордону.

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
До 100-річчя Української революції (1917-1921)

До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки».

детальніше…
9-12 жовтня 2018 р.

В ЦДАВО України перебували литовські архівісти на чолі з директором Каунаського Окружного архіву Гінтарасом Дручкусом з метою ознайомлення з архівними документами, що стосуються історії Литви, м. Каунаса та Каунаського регіону.

детальніше…
11 жовтня 2018 р.

Відбулася робоча зустріч заступниці директора Н. Маковської з директором Галузевого державного архіву Служби безпеки України А. Когутом. Під час зустрічі обговорювалося питання участі ЦДАВО України в підготовці збірника документів про репресованих членів українських урядів періоду Української революції 1917-1921 рр.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»