Колегія ЦДАВО України

Колегія Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) є дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, вільного колективного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

У своїй роботі колегія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Держкомархіву України та положенням про колегію.

Основні функції колегії:

  • обговорення перспектив та найважливіших питань діяльності архіву, прийняття рішень щодо їх реалізації;
  • розгляд пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства, удосконалення архівного законодавства, забезпечення співпраці з Державним комітетом архівів України, здійснення міжнародного співробітництва у сфері архівної справи та діловодства;
  • обговорення проектів галузевих програм, планів розвитку архівної справи;
  • аналіз стану забезпечення формування Національного архівного фонду, організації роботи щодо нормативно-правового, методичного та інформаційного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб, що зберігають профільні документи, обліку та забезпечення збереженості архівних документів в архіві, забезпечення реалізації прав громадян на вільний доступ до архівної інформації, дотримання законодавства з питань державної служби та виконавської дисципліни.


Колегія як дорадчий орган працює згідно з Положенням про колегію ЦДАВО України, затвердженим наказом ЦДАВО України від 14 березня 2006 р. №19.

Склад колегії ЦДАВО України затверджений наказом Держкомархіву "Про затвердження складу колегії ЦДАВО України" від 15 лютого 2010 р. № 22.

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
До 100-річчя Української революції (1917-1921)

До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки».

детальніше…
8 грудня 2017 р.

Запрошуємо до перегляду чергової, грудневої підбірки документів в рамках проекту "Календар Української революції". http://tsdavo.gov.ua/4/webpages/64154909.html

детальніше…
6-7 грудня 2017 р.

Провідні спеціалісти відділу використання інформації документів Савченко Н. В. та Солошенко Н. М. пройшли навчання на тематичному короткостроковому семінарі з питань запобігання корупції в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»