Війна. Перемога. Пам'ять

Документи з фондів ЦДАВО України до 69-ї річниці Великої Перемоги


Час не владний над подіями такого масштабу як Друга світова війна. Пам’ять про героїзм і мужність, віру і благородство людського духу, прагнення вижити і перемогти, що проявилися у вогненні воєнні роки, є і має залишитися невід`ємною частиною національної самосвідомості.

Пам’ять і знання – нероздільні. Щоб не забувати, треба знову і знову перегортати вже відомі й відкривати нові сторінки історії, „припадати” до невичерпного архівного джерела.

Зібрання ЦДАВО України, що відображають події періоду Другої світової та Великої Вітчизняної воєн – це великий за обсягом, багатий за змістом, різноманітний за тематикою джерельний комплекс, до складу якого входять документи: з фондів радянських органів влади і управління; фондів радянських комісій та установ, що проводили розслідування злочинів нацистських окупантів, встановлення заподіяних ними збитків, досліджували історію Великої Вітчизняної війни; фондів радянського партизанського руху, партійного та комсомольського підпілля; фондів організацій та формувань українського руху Опору; з фондів органів управління, організацій, установ, підприємств і формувань, які здійснювали режим окупації або діяли під контролем окупаційної влади (так звані “окупаційні фонди”); архівних колекцій.

ЦДАВО, як і інші державні архіви, популяризують цей документальний масив у збірниках документів, архівних довідниках, статтях, монографіях. Щорічно до дня Перемоги, річниць визволення областей, міст готуються виставки архівних документів, під час презентації яких відбуваються зустрічі з ветеранами, студентською та учнівською молоддю, представниками ЗМІ.

Архівні документи використовуються також для вирішення питань соціально-правового захисту громадян – при підтвердженні участі у військових діях, партизанському русі, післявоєнній відбудові народного господарства, виплати компенсацій постраждалим від нацистських утисків. Так, наприклад, й завдячуючи архівістам, на підставі архівних довідок отримали компенсаційні виплати через Український Національний Фонд "Взаємопорозуміння і примирення" близько 900 тис. громадян – колишніх остарбайтерів нацистської Німеччини (на загальну суму близько 300 млн. євро) і близько 40 тис. українських громадян, які перебували на примусових роботах на території Австрії у роки Другої світової війни, отримали компенсації на загальну суму 84,5 млн. євро.

Внеском у вшанування пам’яті загиблих під час Другої світової війни, дослідження історії цього періоду є також участь ЦДАВО у міжнародних проектах: «Радянські та німецькі військовополонені та інтерновані. Дослідження питань Другої світової війни та повоєнного періоду”, який здійснюється у рамках Угоди між Держкомархівом України та Об’єднанням «Саксонські меморіали» (ФРН); Угоди про міжнародне співробітництво між ЦДАВО України та Генеральним секретаріатом Німецького Червоного Хреста – Службою розшуку, м. Мюнхен (ФРН); представлення колекції документів Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга он-лайн в рамках міжнародного проекту «Ера Голокосту: пограбовані культурні цінності».

До 69-ї річниці Великої Перемоги представляємо Вашій увазі невеличку частинку документів з фондів ЦДАВО України, які відображають окремі миттєвості війни та Перемоги, щоб пам'ять про них жила.

Оголошення у м. Миколаєві про страту 10 громадян за небажання працювати на окупаційну владу. Липень 1943 р.

ЦДАВО України, ф. 4217, оп .1, спр. 271

Повідомлення Радянського інформбюро про становище на фронті. 28 грудня 1941 р.

ЦДАВО України, ф. 4188, оп. 1, спр. 1, арк. 12

Підписний лист з особистими підписами та зазначенням суми внеску співробітників апарату Президії Верховної Ради Української РСР на збір коштів для будування танкової колони “За Радянську Україну”. 09 січня 1943 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 18, спр. 16, арк. 1

Фото учасників делегації УРСР на Міжнародній конференції в Сан-Франциско (США). 1945 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 33, арк. 30

Лист українських радянських партизанів А. Гітлеру «Людожеру Адольфу Гітлеру від онуків великих запорожців землі української». б/д.

ЦДАВО України, ф. 4217, оп. 1, спр. 251

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
9 серпня 2019 р.

Відбулося засідання експертно-перевірної комісії ЦДАВО України.

На засіданні розглядалися описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про експертні комісії, акти про вилучення для знищення документів, подані установами-фондоутворювачами.

детальніше…
6 серпня 2019 р.

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії служби України з безпеки на транспорті.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України