Архіви і війна

70 років по війні, пам’ятаємо… І скільки б ще років не минуло маємо не забувати. Пам’ять і знання – нероздільні. Щоб не забувати треба знову і знову перегортати вже відомі й відкривати нові сторінки історії, що неможливо без невичерпного архівного джерела.

Онлайновою виставкою «Архіви і війна» хочемо привернути Вашу увагу на стан самих архівів в роки Другої світової війни. На початку війни архівні установи в Україні перебували в стані реорганізації. Їхнє входження до системи органів НКВС УРСР призвело до засекречуваності роботи, використання архівної інформації в оперативних цілях. У документах перших тижнів війни, що зберігаються у фондах ЦДАВО, меж рядків читаються й розгубленість в організації евакуації архівів, ідеологічні впливи та поспіх у її проведенні, й скрутний матеріальний та фінансовий стан архівних установ. Та й після потрясінь війни, робота архівів ще довгий час була за «завісою таємничості». Багато подій в історії так і залишатимуться «білими плямами» через жахливі втрати архівних документів під час Другої світової війни. Ці документи зникли не тільки від військових дій, переміщення, але й від свідомого нищення «небажаних документальних свідчень» двома тоталітарними режимами.

Представлені документи відображають роботу архівних установ під час Другої світової війни, відповідають на питання, що вдалося, а що не вдалося зробити для збереження задокументованої пам`яті, як в складних умовах воєнного часу можливо мінімізувати втрати документів, зрештою, як зібрати джерельну базу історії Другої світової війни. Завдячуючи повсякденній копіткій праці архівістів як в роки війни, так і після її закінчення, маємо сьогодні збережені архівні документи – джерело знання з історії Другої світової війни на українських теренах та закарбовану пам'ять про випробування та мужність народу, вагомі докази величі Перемоги над нацизмом.

Посвідчення начальника Архівного управління НКВС УРСР лейтенанта-держбезпеки М. Г. Шклярова. 7 липня 1941 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2314, арк. 15.

Лист в. о. начальника архівного відділу УНКВС по Одеській області до начальника архівного управління НКВС УРСР щодо евакуації документів. 9 липня 1941 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2314, арк. 21.

Лист заступника начальника Архівного управління НКВС УРСР до начальника Архівного відділу УНКВС по Сумській області щодо евакуації документів. 23 липня 1941 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2314, арк. 20.

Лист заступника начальника Архівного управління НКВС УРСР до в. о. начальника Архівного відділу УНКВС по Одеській області щодо евакуації документів. 23 липня 1941 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2314, арк. 22

Лист заступника начальника Головного архівного управління НКВС СРСР до начальника Архівного управління НКВС УРСР про термінове надсилання інформації про проведену роботу з евакуації держархівів із західних областей УРСР. 30 липня 1941 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2314, арк. 31

Обіжний лист заступника начальника Головного архівного управління НКВС СРСР до начальників архівних відділів НКВС республік, УНКВС країв, областей щодо забезпечення збереженості документів, що мають історичне та практичне значення. 16 серпня 1941 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2314, арк. 71

Посвідчення для відрядження, видане заступнику начальника Управління державними архівами НКВС УРСР П. П. Гудзенку про його відрядження до м. Воронежа. 24 січня 1942 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1 ос., спр. 138, арк. 3

Посвідчення, видане начальнику Центрального державного архіву революції С. О. Розіну про направлення його до м. Шадринська керівником групи евакоархівів НКВС УРСР. 31 серпня 1943 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1 ос., спр. 141, арк. 53

Постанова № 159 Голови міста Києва “Про збереження та обов'язкову реєстрацію архівних матеріалів та архівних фондів”. 20 листопада 1941 р.

ЦДАВО України, ф. 3847, оп. 1, спр. 3, арк. 2

Рукописна схема розміщення архівних установ. Без дати. [Кінець 1941 р.].

ЦДАВО України, ф. 3847, оп. 1, спр. 8, арк. 21

Доповідна записка директора Головного історичного архіву ім. Антоновича в м. Києві до поліції безпеки про систематичні взломи архівного приміщення. 11 травня 1942 р.

ЦДАВО України, ф. 3847, оп. 1, спр. 15, арк. 65

Рапорт в. о. начальника Управління державними архівами НКВС УРСР до Народного комісара внутрішніх справ УРСР щодо реевакуації документів з м. Актюбінська та ст. Алги (Казахської РСР) на місця їх колишнього зберігання. 14 червня 1944 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2697, арк. 4

Лист начальника ОГА УНКВС по Дніпропетровській області до начальника Управління державними архівами НКВС УРСР про реевакуацію із м. Актюбінська документів Дніпропетровського облдержархіву. 18 січня 1945 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2697, арк. 56

Записка по “ВЧ” Народного комісару внутрішніх справ УРСР до Народного комісару внутрішніх справ СРСР про надання розпорядження на відрядження працівників архівних органів НКВС УРСР для розшуку документів українських установ, що діяли на території Німеччини і Чехословаччини. 3 травня 1945 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 56, арк. 10

Лист Начальника Управління державними архівами НКВС УРСР до Головного архівного управління НКВС СРСР про повернення документів, вивезених під час окупації, та виявлення в Чехословаччині так званого Українського архіву. 22 серпня 1945 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 97, арк. 28

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
9 серпня 2019 р.

Відбулося засідання експертно-перевірної комісії ЦДАВО України.

На засіданні розглядалися описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про експертні комісії, акти про вилучення для знищення документів, подані установами-фондоутворювачами.

детальніше…
6 серпня 2019 р.

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії служби України з безпеки на транспорті.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України