Нормативно-правова база

Закони

• Витяг з Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" від 24 грудня 1993 року № 3814-XII

• Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 21 вересня 1999 року № 1068-XIV

• Закон України "Про міжнародні договори України" від 29 червня 2004 року № 1906-IV

Укази

• Указ Президента України "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин" від 18 вересня 1996 року № 841/96

• Указ Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 18 вересня 1996 року № 841" від 22 серпня 2005 року № 1188/2005

Постанови

• Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення візитів делегацій України та відряджень працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України" від 13 лютого 2012 р. № 81

• Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях" від 30 листопада 2011 р. N 1276

• Постанова Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці" від 19 січня 2010 р. № 1807-VI

• Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон" від 11 грудня 1992 р. N 698

• Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру" від 17 червня 1994 р. № 422

• Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання" від 4 березня 1996 № 287

• Постанова Кабінету Міністрів України "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" від 23 квітня 1999 р. № 663

• Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України" від 20 червня 2000 р. № 984

• Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" від 13 вересня 2002 року № 1371

• Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення" від 26 серпня 2003 p. № 1343

• Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року" від 26 липня 2006 року № 1034

• Постанова Кабінету Міністрів України "Про доповнення пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях" від 15 листопада 2006 року № 1586

• Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371" від 2 березня 2010 р. № 226

Накази центральних органів влади

• Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон" від 13 березня 1998 року № 59, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 р. за N 218/2658

• Наказ Міністерства культури і мистецтв України "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України" від 22 квітня 2002 року № 258, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 9 липня 2002 р. за N 571/6859

• Наказ Міністерства фінансів України " Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон" від 17 березня 2011 № 362, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 р. за N 410/19148

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
9 серпня 2019 р.

Відбулося засідання експертно-перевірної комісії ЦДАВО України.

На засіданні розглядалися описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про експертні комісії, акти про вилучення для знищення документів, подані установами-фондоутворювачами.

детальніше…
6 серпня 2019 р.

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії служби України з безпеки на транспорті.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України