2012

Всесвіт Олеся Павловича Бердника (1926–2003). Буклет до документально-книжкової виставки / ДАСУ, ЦДАМЛМ України, ЦДАВО України, ЦДАГО України, ДА СБУ. – К., 2012. – 10 с.


Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві: причини, обставини, наслідки. Документи і матеріали / Національна академія наук України, Інститут історії України, ЦДАВО України, ЦДАГО України, Державний архів м. Києва, Галузевий державний архів Служби безпеки України; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.), Г. В. Боряк, В. М. Даниленко (кер. кол. упоряд.) та ін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – 548 с.


Реєстр розсекречених архівних фондів України : Міжархів. Довідник. Т. 1 : Розсекречені архівні фонди центральних державних архівів України. Кн. 2 : Центральний державний архів вищих органів влади та управління України / Укрдержархів України, Центр. держ. архів вищих органів влади та упр. України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. Н. Григорчук, С. Зворський, Н. Маковська. – К., 2012. – 382 с.


Сільське господарство УРСР та його наукове забезпечення у 1940-1946 роках: зб. док і матеріалів / НААН, ДНСГБ, ЦДАВО України; Уклад. : М. В. Присяжнюк, В. А. Вергунов, О. О. Черниш, В. І. Кучер, А. С. Білоцерківська, Н. П. Коваленко, Н. В. Маковська, О. В. Корзун ; під заг. ред. М. В. Присяжнюка ; Наук. ред. В. А.Вергунов. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 756 с. – (Історико-бібліографічна серія “Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії”. Кн. 62).


Теліга Олена. Душа на сторожі. Твори / Упорядники Ольга Веремійчик, Катерина Криворучко. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2012. - 192 с.


Купченко В. П., Маковська Н. В. XVII Міжнародний конгрес архівів: виклики та зміни // Архіви України. – 2012. – № 6. – С. 173-184.

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
9 серпня 2019 р.

Відбулося засідання експертно-перевірної комісії ЦДАВО України.

На засіданні розглядалися описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про експертні комісії, акти про вилучення для знищення документів, подані установами-фондоутворювачами.

детальніше…
6 серпня 2019 р.

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії служби України з безпеки на транспорті.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України