2009

Історія державної служби в Україні : у 5 т. / [відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. – Т. 5 : Документи і матеріали. Книга 1. 1914–1991 / [упоряд. : Г. В. Боряк (кер. кол. упоряд.), Т. С. Водотика, Р. Б. Воробей, О. І. Галенко, О. І. Ганжа, М. В. Делеган, Л. Я. Демченко, Д. Д. Жмундуляк, Н. Г. Кашеварова, В. С. Лозицький, Н. І. Лісунова, Н. В. Маковська, Ю. А. Мицик, Л. М. Новохатько, Т. М. Омельчук, Г. В. Папакін, Д. І. Пельц, В. С. Шандра]. – 824 с.


Пантелеймон Петрович Гудзенко (1907–1994 рр.): історик, архівіст, археограф і організатор науки / Інститут історії України НАН України; Держкомархів України, ЦДАКФФА України, ЦДАВО України. – К., 2009. – 312 с.


“Повість полум'яних літ Олександра Довженка”: Документально-книжкова виставка з фондів архівних установ України та Росії / Держкомархів України, ЦДАМЛМ України, Федеральне архівне агентство РФ, РД військовий архів, РДАЛМ, ДА СБУ, ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДКФФК України, ДА Чернігівської обл., ДА м. Києва. – К., 2009. – Буклет.


Єфремова О. Г., Преловська І. М. Документи про становище Православної церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України) // Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ; КЖД “Софія”, 2009. – С. 88-93.


Папакіна Т. Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з Західно-Українською Народною Республікою // Архіви України. – 2009. – № 5. – С. 164-167.

http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_5_2009/164.pdf


Петрук О. Міністерство фінансів УНР (за документами Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України) // Архіви України. – 2009. – № 5. – С. 84-99.


Петрук О. П. Народне міністерство земельних справ УНР (за документами Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України) // Архіви України. – 2009. – № 6. – С. 171-189.


Петрук О. План земельної реформи Народного міністерства земельних справ УНР періоду Директорії (за документами ЦДАВО України) // Пам'ятки : археографічний щорічник. – К., 2009. – Т. 10. – С. 93-102.

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
5 липня 2019 р.

Запрошуємо ознайомитись із липневою добіркою документів з історії Української революції.

Деталі тут:http://tsdavo.gov.ua/4/webpages/64520418.html

детальніше…
28 червня 2019 р.

В. о. директора ЦДАВО України А. Обжелян, начальник відділу використання інформації документів О. Єфремова та співробітники архіву взяли участь в освітньому тематичному заході “Justice weekend”, організованому Міністерством юстиції України з нагоди відзначення Дня Конституції України в рамках правопросвітницького проекту “Я маю право!”.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України