“... віддати всі сили службовим справам освіти для забезпечення процвітання молодої Української Держави....” з нагоди 150-річчя від дня народження Миколи Прокоповича Василенка (1866-1935) - державного та політичного діяча, українського історика, вченого і палкого патріота України

Людська пам'ять зберігає імена тих особистостей, які своєю невтомною, подвижницькою працею збагачували вітчизняну науку, втілювали в життя прогресивні ідеї. До них належить і Микола Прокопович Василенко — другий президент ВУАН, видатний учений історик і правознавець, людина непересічної долі. У лютому місяці 2016 року виконалось 150 років від дня народження Миколи Прокоповича Василенка. Життя, наукова і громадська діяльність Миколи Прокоповича припали на буремні часи другої половини ХІХ і першої половини ХХ ст.

Він народився 15 лютого 1866 р. у селищі Есмані Глухівського повіту Чернігівської губернії (тепер — с. Червоне Глухівського району Сумської області). Навчався у Глухівській прогімназії та Полтавській гімназії, закінчив історико-філологічний факультет Дерптського університету(тепер Тартуський університет в Естонії). Повернувся до Києва, де почав викладацьку і наукову діяльність, редагував газету «Киевское слово». За публікацію в ній статей антиурядового характеру був засуджений до року ув’язнення, яке відбував у сумнозвісних петербурзьких «Хрестах». Ще до цього склав екстерном іспити за юридичний факультет Новоросійського (нині - Одеського) університету, працював присяжним повіреним (адвокатом) в Одесі та Києві. З проголошенням Української Народної Республіки активно залучився до національно-державного будівництва. За гетьмана П. Скоропадського Микола Прокопович був головою Ради міністрів, головою Державного Сенату, міністром освіти і мистецтв. Займаючи посаду міністра освіти і мистецтв Української Держави, Микола Прокопович приклав багато зусиль для утворення Української Академії наук (УАН), а згодом став її другим президентом. У 1924 р. М. П. Василенка безпідставно притягали до кримінальної відповідальності за сфальсифікованою справою «Київського обласного центру дій». До кінця свого життя, яке обірвалося у жовтні 1935 р., учений працював в Академії. Написав і опублікував близько 500 наукових праць з історико-правової тематики. Був одружений з Наталією Дмитрівною Полонською-Василенко — відомою дослідницею історії України і ВАУН. За цією короткоформатною біографічною довідкою — велике і насичене подіями життя яскравої особистості, талановитого вченого й організатора.

До 150-річчя від дня народження Миколи Прокоповича Василенка у ЦДАВО України були виявлені документами до цієї події, які містять відомості про призначення Миколи Прокоповича на високі державні посади, висвітлюється його роль у створенні Української Академії Наук та різних вищих навчальних закладів, представлені документами про громадську та наукову діяльність М. П. Василенка, відомості із спогадів М. П. Василенка про навчання в Дерптському університеті в 1885-1890 рр. та документи із біографічного нарису Н. Полонської-Василенко (дружини М. П. Василенка) “Микола Прокопович Василенко. 1866-1935.”Але найбільший масив документів - про діяльність М. П. Василенка на посаді міністра освіти і мистецтв Української Держави.

На виставці презентовано невелику частину документів, які відображають діяльність М. П. Василенка, але всіх, кого зацікавить постать Миколи Прокоповича Василенка, архів запрошує до читального залу, де ви матимете змогу замовити та ознайомитись з іншими документами.

Наказ № 10 Управляючого Міністерством Народної Освіти й Мистецтва, Сенатора Василенка М. про заклик віддати всі сили службовим справам освіти для забезпечення процвітання молодої Української Держави. 30 вересня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 7, арк. 45

Законопроект про асигнування на утворення 50 державних стипендій у Київському дівочому інституті, б. Маріїнського відомства на 1918 рік 30 000 карбованців, внесений Міністром Народної Освіти й Мистецтва Василенком М. П. та ухвалений Радою Міністрів Української Держави. 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 2, арк. 20

Законопроект про відкриття 40 хлоп'ячих гімназій і 10 реальних шкіл за державні кошти, внесений Міністром Народної Освіти й Мистецтва Василенком М. П. та ухвалений Радою Міністрів Української Держави. 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 2, арк. 31

Лист від секретаря видавництва Центрального Архівного Управління УСРР Ткаченка академіку Василенку М. П. про надсилку йому примірника журналу “Архівна Справа”. 13 березня 1928 р.

ЦДАВО України, ф. 3806, оп. 1, спр. 46, арк. 20

Лист Василенка М. до Дорошенка Д. І. про можливість надіслати листи до Берліну відомого мандрівника по Азії і Тибету, завідувача охороною відомого в Європі зоопарку в маєтку д. Фальц-Файна в Таврії “Асканія-Нова” генерала П. К. Козлова. 18 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 1, спр. 1, арк. 21

З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № І про ухвалення законопроекту із поправками та змінами про заснування Кам'янець-Подільського Українського Університету, внесене Міністром Народної Освіти й Мистецтва Василенком М. П. 5 серпня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 149

З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № І про ухвалення законопроекту про відкриття у Харківському та Новоросійському Державних Університетах 4-х кафедр по українознавству, внесене Міністром Народної Освіти Василенком М. П. 24 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 262

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
9 серпня 2019 р.

Відбулося засідання експертно-перевірної комісії ЦДАВО України.

На засіданні розглядалися описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про експертні комісії, акти про вилучення для знищення документів, подані установами-фондоутворювачами.

детальніше…
6 серпня 2019 р.

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії служби України з безпеки на транспорті.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України