“... віддати всі сили службовим справам освіти для забезпечення процвітання молодої Української Держави....”
З нагоди 150-річчя від дня народження Миколи Прокоповича Василенка - державного та політичного діяча, українського історика, вченого і палкого патріота України”

Людська пам'ять зберігає імена тих особистостей, які своєю невтомною, подвижницькою працею збагачували вітчизняну науку, втілювали в життя прогресивні ідеї. До них належить і Микола Прокопович Василенко — другий президент ВУАН, видатний учений історик і правознавець, людина непересічної долі.

У лютому місяці 2016 року виповнилося 150 років від дня народження М.П. Василенка. Життя, наукова і громадська діяльність Миколи Прокоповича припали на буремні часи другої половини ХІХ і першої половини ХХ ст.

Він народився 15 лютого 1866 р. у селищі Есмані Глухівського повіту Чернігівської губернії (тепер — с. Червоне Глухівського району Сумської області). Навчався у Глухівській прогімназії та Полтавській гімназії, закінчив історико-філологічний факультет Дерптського університету(тепер Тартуський університет в Естонії). Повернувся до Києва, де почав викладацьку і наукову діяльність, редагував газету «Киевское слово». За публікацію в ній статей антиурядового характеру був засуджений до року ув’язнення, яке відбував у сумнозвісних петербурзьких «Хрестах». Ще до цього склав екстерном іспити за юридичний факультет Новоросійського (нині - Одеського) університету, працював присяжним повіреним (адвокатом) в Одесі та Києві. З проголошенням Української Народної Республіки активно залучився до національно-державного будівництва. За гетьмана П. Скоропадського Микола Прокопович був головою Ради Міністрів, головою Державного Сенату, міністром освіти і мистецтв. Займаючи посаду міністра освіти і мистецтв Української Держави, Микола Прокопович приклав багато зусиль для утворення Української Академії наук (УАН), а згодом став її другим президентом. У 1924 р. М. П. Василенка безпідставно притягали до кримінальної відповідальності за сфальсифікованою справою «Київського обласного центру дій». До кінця свого життя, яке обірвалося у жовтні 1935 р., учений працював в Академії. Написав і опублікував близько 500 наукових праць з історико-правової тематики. Був одружений з Наталією Дмитрівною Полонською-Василенко — відомою дослідницею історії України і ВАУН. За цією короткоформатною біографічною довідкою — велике і насичене подіями життя яскравої особистості, талановитого вченого й організатора.

До 150-річчя від дня народження Миколи Прокоповича Василенка підготовлена тематична добірка за документами, які зберігаються у ЦДАВО України. Виявлені документи містять відомості про призначення Миколи Прокоповича на високі державні посади, висвітлюється його роль у створенні Української Академії Наук та різних вищих навчальних закладів, представлені документами про громадську та наукову діяльність М. П. Василенка, відомості із спогадів М. П. Василенка про навчання в Дерптському університеті в 1885-1890 рр. та документи із біографічного нарису Н. Полонської-Василенко (дружини М. П. Василенка) “Микола Прокопович Василенко. 1866-1935.”Але найбільший масив документів - про діяльність М. П. Василенка на посаді міністра освіти і мистецтв Української Держави.

Для підготовки тематичної добірки були використані документи з фондів:

1064 Рада Міністрів Української Держави; 2201 Міністерство освіти Української Держави; 3974 Василенко Микола Прокопович (15.02.1866-03.10.1935) - історик держави і права, громадський та політичний діяч, академік ВУАН, дійсний член НТШ; 3806 Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна (1884-1973) - історик, археолог, архівіст, співзасновник Київського археологічного інституту, професор Художнього інституту та Київського університету, співробітник ВУАН- АН УРСР, професор УВУ та Православної богословської академії.


Перелік документів ЦДАВО України

до тематичної добірки

“... віддати всі сили службовим справам освіти для забезпечення процвітання молодої Української Держави....” до 150-річчя Миколи Прокоповича Василенка (1866-1935) - державного діяча, українського історика, вченого і палкого патріота України


Розділ І. На державних посадах Української Держави

1. Протокол № 1 засідання Ради Міністрів Української Держави за участю гетьмана Павла Скоропадського та т. в. о. Голови Ради Міністрів Української Держави М. Василенка. 2 травня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 1, 2 зв.


2. З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № V про призначення Василенка М. П. на посаду заступника Голови Ради Міністрів Української Держави. 30 липня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 139, 140


3. З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № VІІІ про призначення Василенка М. П. Президентом Державного Сенату Української Держави. 9 серпня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 158, 159, 159 зв.


4. Наказ № 10 Управляючого Міністерством Народної Освіти й Мистецтва, Сенатора Василенка М. про заклик віддати всі сили службовим справам освіти для забезпечення процвітання молодої Української Держави. 30 вересня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 7, арк. 45


5. З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № 7 про доручення Міністру закордонних справ М. Василенку створити Комісію з розробки Державної печатки. 7 травня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 5; 6 зв.


6. З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № ХІ про затвердження закону про асигнування Міністерством Народної Освіти 2 184 790 карб. на курси українознавства для вчителів всієї України, внесене Міністром Народної Освіти Василенком М. П. 30 травня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 27; 31


7. Лист Міністра Освіти Української Держави Василенка М. П. до Міністра Ісповідань Української Держави Зеньковського В. В. з висновками щодо Статуту Міністерства Ісповідань і Статуту про правовий стан православної церкви. 8 липня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 1, спр. 3, арк. 14


8. Доповідь Міністра Народної Освіти Василенка М. Раді Міністрів Української Держави про дозвіл Міністру Народної Освіти в окремих випадках затверджувати на посадах вчителів вищих початкових шкіл. 24 липня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 64, арк. 3, 3 зв.


9. Постанова Ради Міністрів Української Держави про надання Міністру Освіти та Мистецтва особливих прав з призначення вчителів вищих початкових шкіл, засвідчена Головою Ради Міністрів Української Держави Лизогубом Ф. та Міністром Освіти та Мистецтва М. Василенком. 24 липня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 64, арк. 1.


10. Наказ № 3 Міністра Освіти й Мистецтва Василенка М. про необхідність урядовцям керуватися вказівками міністерства. 2 серпня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 5, арк. 31


11. Наказ № 50 Міністра Освіти й Мистецтва Василенка М. про призначення на посади. 11 серпня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 5, арк. 6, 7


12. Наказ № 4 Міністра Освіти й Мистецтва Василенка М. щодо обов'язкового інформування преси через інформаційне бюро Міністерства.. 13 серпня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 6, арк. 16


13. Наказ № 6 Управляючого Міністерством Народної Освіти й Мистецтва, Сенатора Василенка М. про порядок складання законопроектів та внесення їх до Ради Міністрів Української Держави. 25 серпня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 5, арк. 35


14. Журнал засідання Ради Міністрів Української Держави з підписом Василенка М. П. 16 вересня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 1, спр. 4, арк. 5, 6 зв.


15. Наказ № 7 Управляючого Міністерством Народної Освіти й Мистецтва, Сенатора Василенка М. про порядок взаємовідносин департаментів Міністерства Освіти з департаментом Державної Скарбниці. 17 вересня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 5, арк. 39


16. Наказ № 8 Управляючого Міністерством Народної Освіти й Мистецтва, Сенатора Василенка М. щодо витрат, пов'язаних з утворенням курсів, організацією комісій з видання підручників. 18 вересня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 6, арк. 19


17. Наказ № 9 Управляючого Міністерством Народної Освіти й Мистецтва, Сенатора Василенка М. про початок та закінчення робочого дня в Міністерстві. 26 вересня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 5, арк. 43

18. Наказ № 13 Управляючого Міністерством Народної Освіти й Мистецтва, Сенатора Василенка М. щодо проекту наказу “Про підтвердження призначення урядовців”. 18 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 7, арк. 55


19. Лист Президента Державного Сенату Української Держави Василенка М. П. до Міністра Народної Освіти, Сенатора Адміністративного Генерального Суду Стебницького П. Я. Листопад 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 24, арк. 3, 3 зв.


20. Законопроект про зміну § 49 Статуту вищих початкових шкіл від 25 червня 1912 року, внесений до Ради Міністрів Української Держави Міністром Освіти Василенком М. 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 2, арк. 5, 5 зв.


21. Закон “Про встановлення розпису нових окладів платні службовцям вчительських інститутів та вчительських семінарів та про асигнування в розпорядженні Міністерства Народної Освіти й Мистецтва 4 999 080 карб. на видачу платні до нових окладів”, ухвалений Радою Міністрів, засвідчений Головою Ради Міністрів Лизогубом та Міністром Народної Освіти й Мистецтва Василенком М. 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 2, арк. 9-11


22. Законопроект про виділення асигнування на 50 державних стипендій у Київському дівочому інституті, б. Маріїнського відомства на 1918 рік у розмірі 30 000 карб., внесений Міністром Народної Освіти й Мистецтва Василенком М. П., ухвалений Радою Міністрів Української Держави, та пояснювальна записка до нього. 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 2, арк. 20, 21


23. Пояснювальна записка Міністра Освіти Василенка М. до законопроекту про утворення 50 шкіл і асигнування на це 905 727 карб. 50 коп. 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 2, арк. 32, 34


24. Законопроект про відкриття 40 хлоп'ячих гімназій і 10 реальних шкіл за державні кошти, внесений Міністром Народної Освіти й Мистецтва Василенком М. П., та ухвалений Радою Міністрів Української Держави. 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 2, арк. 31


25. Законопроект про грошову допомогу комерційним та торгівельним школам, внесений Міністром Народної Освіти й Мистецтва Василенком М. П.,і ухвалений Радою Міністрів Української Держави, та пояснювальна записка до нього. 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 2, арк.69-71


26. Проект закону про надання Надії Василівні Кропивницькій (удові українського драматурга Марка Лукича Кропивницького) одноразової допомоги у розмірі 3 000 карб. і призначення їй довічної пенсії у розмірі 2400 карб., внесений Міністром Народної Освіти Василенком М. П. і ухвалений Радою Міністрів Української Держави, та пояснювальна записка до нього. Липень 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 1, арк. 15, 15 зв.

27. Законопроект про асигнування “Українському Національному Театру” 165500 карб., внесений Міністром Народної Освіти й Мистецтва Василенком М. П. і ухвалений Радою Міністрів Української Держави, та пояснювальна записка до нього. 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 1, арк. 35, 35 зв.


Розділ ІІ. Біля джерел створення освітянських закладів

28. З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № VІІ щодо затвердження законопроекту про створення фонду “Національної бібліотеки Української Держави”, внесене Міністром Народної Освіти Василенком М. П. 30 травня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 126, 126 зв.


29. З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № VІІ щодо затвердження законопроекту про асигнування 200 000 карб. на створення Української Академії Наук в Києві, внесене Міністром Народної Освіти Василенком М. П. 26 липня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 133, 134.


30. Лист Міністра Освіти й Мистецтва Василенка М. до Ради Міністрів Української Держави про виділення з коштів Держаної Скарбниці 500 000 карб. на закінчення будівництва бібліотеки Університету Св. Володимира в Києві. 26 липня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 278, арк. 2, 2 зв.


31. З журналу засідань Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № ІХ щодо затвердження законопроекту про виділення 500 000 карб. на закінчення будівництва бібліотеки Університету Св. Володимира в Києві, внесене Міністром Народної Освіти Василенком М. П. 26 липня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 134 зв.


32. Закон про асигнування з коштів Держаної Скарбниці 500 000 карб. на закінчення будівництва бібліотеки Університету Св. Володимира в Києві, засвідчений Головою Ради Міністрів Української Держави Лизогубом Ф. та Міністром Освіти та Мистецтва Василенком М. 26 липня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 278, арк. 1.


33. Закон про асигнування коштів на закінчення будівництва Ольгінської дівочої гімназії в Києві, засвідчений Головою Ради Міністрів Української Держави Лизогубом Ф. та Міністром Освіти й Мистецтва Василенком М. 26 липня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 279, арк. 1.


34. З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № І щодо законопроекту про реорганізацію Київського Народного Українського Університету в Київський Державний Університет, внесене Міністром Народної Освіти й Мистецтва Василенком М. П. 5 серпня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 148, 148 зв.


35. З журналу засідань Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № ІІ про заснування Кам'янець-Подільського Українського Університету, внесене Міністром Народної Освіти й Мистецтва Василенком М. П. 5 серпня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 149


36. З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № І про відкриття у Харківському та Новоросійському Державних Університетах 4-х кафедр українознавства, внесене Міністром Народної Освіти Василенком М. П. 24 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 262


37. Проект закону “Про заснування Української Академії Наук в м. Києві”, поданий Управляючим Міністерством Народної Освіти й Мистецтва, Сенатором Василенком М. 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 24, арк. 5; 10


38. Проект Статуту Української Академії Наук в м. Києві, поданий Управляючим Міністерством Народної Освіти й Мистецтва, Сенатором Василенком М. 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 24, арк. 11, 11 зв.; 28 зв.


Розділ ІІІ. Листування з установами та приватними особами, запрошення на різні засідання тощо

39. Лист Правління Київської Польської Професійної Спілки Службовців фінансових, торговельних та промислових установ до Міністра Освіти Української Держави Василенка М. з проханням відвідати Комерційні Польські Курси з приводу їх першого випуску. 15 червня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 1, спр. 1, арк. 1


40. Запрошення від Комітету з охорони пам'ятників історії та мистецтва при Університеті Св. Володимира професору Василенку М. П. на засідання президії та організаційної комісії Комітету. 8 листопада 1919 р.; 3 вересня 1920 р.

ЦДАВО України, ф. 3806, оп. 1, спр. 46, арк. 11; 13


41. Лист від Комітету Всесоюзної сільськогосподарської виставки академіку Василенку М. П. про деталізацію тез його доповіді в протоколі засідання підкомісії Комітету. 6 квітня 1926 р.

ЦДАВО України, ф. 3806, оп. 1, спр. 46, арк. 15


42. Лист від секретаря видавництва Центрального Архівного Управління УСРР Ткаченка академіку Василенку М. П. про направлення йому примірника журналу “Архівна Справа”. 13 березня 1928 р.

ЦДАВО України, ф. 3806, оп. 1, спр. 46, арк. 20


43. Рецензія академіка Василенка М. на кіносценарій Зінаїди Тулуб “Сагайдачний”. 11 червня 1928 р.

ЦДАВО України, ф. 3974, оп. 1, спр. 3, арк. 1


44. Рецензія академіка Василенка М. П. На наукову діяльность професора Щербини В. І. 1930 р.

ЦДАВО України, ф. 3974, оп. 1, спр. 5, арк. 1


45. Листи Модзалевського В. А. до Василенка М. П. 1911-1913 рр.

ЦДАВО України, ф. 3974, оп. 1, спр. 18, арк. 4, 4 зв., 41, 42 зв.


46. Листи Міністра Освіти й Мистецтва Української Держави Василенка М. до Міністра Внутрішніх Справ Лизогуба Ф. А. з різних питань. Липень 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 1, спр. 1, арк. 5, 6


47. Лист від Жванецького Культурно-освітнього товариства “Просвіта” ім. І. М. Сташенка на ім'я Міністра Освіти Української Держави Василенка М. Про згоду на прийняття звання почесного довічного члена товариства . 24 вересня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 1, спр. 1, арк. 12, 12 зв.


48. Відповідь Міністра Народної Освіти Української Держави Василенка М. на лист Жванецького Культурно-освітнього товариства “Просвіта” ім. І. М. Сташенка про згоду прийняти від товариства звання її почесного довічного члена. 17 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 1, спр. 1, арк. 16 а


49. Лист Міністра Народної Освіти Української Держави Василенка М. до Міністра Закордонних Справ Української Держави Дорошенка Д. І. про пересилку до Берліну листів відомого мандрівника по Азії і Тибету, завідувача охороною зоопарку в маєтку д. Фальц-Файна “Асканія-Нова” генерала П. К. Козлова. 18 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 1, спр. 1, арк. 21Розділ ІV. “Жити хотілось для інших, вірив і сподівався, що ідеали, які так красиво створює юність, можуть бути втілені в життя.”

54. Спогади М. П. Василенка про навчання в Дерптському університеті в 1885-1890 рр. (тепер Тартуський університет в Естонії). б/д.

ЦДАВО України, ф. 3974, оп. 1, спр. 1 а, арк. 1; 522, 524


55. “Микола Прокопович Василенко. 1866-1935.” Біографічний нарис Н. Полонської-Василенко (дружини М. П. Василенка). б\д.

ЦДАВО України, ф. 3806, оп. 2, спр. 4, арк. 1; 11; 34

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
До 100-річчя Української революції (1917-1921)

До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки».

детальніше…
9-12 жовтня 2018 р.

В ЦДАВО України перебували литовські архівісти на чолі з директором Каунаського Окружного архіву Гінтарасом Дручкусом з метою ознайомлення з архівними документами, що стосуються історії Литви, м. Каунаса та Каунаського регіону.

детальніше…
11 жовтня 2018 р.

Відбулася робоча зустріч заступниці директора Н. Маковської з директором Галузевого державного архіву Служби безпеки України А. Когутом. Під час зустрічі обговорювалося питання участі ЦДАВО України в підготовці збірника документів про репресованих членів українських урядів періоду Української революції 1917-1921 рр.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»