«Виявлений як ворог народу…»
До Дня пам’яті жертв політичних репресій

На виконання Указу Президента України № 75/2017 «Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років» до Дня пам’яті жертв політичних репресій пропонуємо Вашій увазі документальні свідчення із зібрань ЦДАВО України.

Страшна хвиля масових політичних репресій не оминула архіви та архівістів. Як зазначалося в звіті керівника Центрального архівного управління (ЦАУ) УСРР про перевірку протягом 1934 р. низки архівних установ України, «радянські архіви стають важливим чинником в розвиткові марксистсько-ленінської історичної науки, в боротьбі з фальсифікацією історії ріжними націоналістичними і троцькістськими контрабандистами». Саме тому, за формулюваннями «виявлений як ворог народу та заарештований», звільнений «за проведення буржуазно-націоналістичної лінії в роботі архіву», звільнений «як класово-ворожий елемент, що проводив буржуазно-націоналістичне шкідництво в архіві», - не тільки понівечені долі патріотів-архівістів, але й прихована на десятиліття, репресована, історія українського народу. Пам’ятаємо про це!

Наказ № 13 ЦАУ УСРР від 3 лютого 1934 р. про звільнення директора Всеукраїнського центрального архіву стародавніх актів у м. Києві О. П. Оглобліна за проведення «організаційно-націоналістичної лінії в роботі архіву».

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 1728, арк. 15

Наказ № 14 ЦАУ УСРР від 4 лютого 1934 р. про звільнення співробітників Всеукраїнського центрального архіву стародавніх актів у м. Києві, як «класово-ворожих елементів, що проводять організаційно-націоналістичне шкідництво в архіві».

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 1728, арк. 16.

Наказ № 16 ЦАУ УСРР від 28 лютого 1934 р. про звільнення старшого наукового співробітника ЦАУ УСРР Ф. А. Герасименка, «як націоналістичного елемента».

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 1728, арк. 18

Із звіту керівника ЦАУ УСРР культурно-просвітницькому відділу ЦК КП(б)У про наслідки перевірки низки архівних установ України протягом 1934 р. Лютий 1935 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп.1, спр. 1731, арк. 15

Розпорядження № 2 ЦАУ СРСР та РРФСР від 16 листопада 1935 р. про попередження директорів архівів щодо особистої відповідальності за роботу читальних залів.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 1741, арк. 39.

Лист керівника ЦАУ УРСР Сенчила до Харківського обкому КП(б)У про необхідність звільнення керівника Харківського обласного архівного управляння Курляка. 1 вересня 1937 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп.1, спр. 1775, арк. 28

Лист секретаря партійної організації архівних установ м. Києва Головача до Тираспільського міського комітету КП(б)У про розгляд справи співробітниці Головного архіву Молдовської Автономної Радянської Республіки, члена партії Канторович Ф.Д., за підозрою в шпигунстві. 10 грудня 1937 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп.1, спр. 1775, арк. 49.

Обіжник керівника ЦАУ УРСР Войціцького до всіх центральних архівів і обласних архівних управлінь про перевірку розпоряджень репресованого завідувача підготовкою та перепідготовкою кадрів ЦАУ УРСР Головача. 10 липня 1938 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп.1, спр. 1791, арк. 1.

Повідомлення керівника ЦАУ УРСР Войціцького до ЦАУ СРСР та РРФСР про арешт заступника керівника ЦАУ УРСР Ф.Г. Щербини «як ворога народу». 28 липня 1938 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп.1, спр. 1787, арк. 18

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
9 серпня 2019 р.

Відбулося засідання експертно-перевірної комісії ЦДАВО України.

На засіданні розглядалися описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про експертні комісії, акти про вилучення для знищення документів, подані установами-фондоутворювачами.

детальніше…
6 серпня 2019 р.

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії служби України з безпеки на транспорті.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України