Календар Української революції. Вересень 1917
Про затвердження складу Генерального Секретаріату УЦР Тимчасовим урядом — із всеросійських газет. 1 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 3156, оп. 1, спр., 140, арк. 41

Рахунок за папір Паперового магазину Г. Гриценка у Києві для партії Українських соціалістів-федералістів. 2 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4659, оп. 1, спр. 5, арк. 10

Постанова Миргородського селянського з'їзду УЦР з протестом проти відокремлення від України Холмщини, Харківщини, Катеринославщини, Херсонщини, Таврії. 3 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 1, арк. 37

Постанова Комітету Українського гуртка Сибірського стрілецького полку про приєднання Херсонщини, Катеринославщини, Харківщини, Таврії до автономії України, виведення з України кірасирів і донців тощо. 6 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 254

Про З'їзд Народів — зі статті А. Животка “Від Першого до Четвертого універсалу”.

ЦДАВО України, ф. 3560, оп. 1, спр. 2, арк. 6

Постанова Петроградської обласної української військової ради про повну довіру Всеукраїнській раді військових депутатів. 10 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 265

Проект телеграми громади полонених офіцерів українців табору в Йозефові УЦР про глибоке обурення з приводу злочинного нападу на Богданівців. 12 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 3533, оп. 1, спр. 1, арк. 4

Лист 1-го куріня І-го Українського запасного полку Всеукраїнської ради військових депутатів про переформування куреня і полку в м. Кременчуці в окремий полк. 13 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп., 1, спр. 28, арк. 295

Лист Українського військового товариства республіканців федералістів ім. Гетьмана П. Полуботка Всеукраїнській раді військових депутатів про необхідність повернення М. Міхновського з фронту до Києва. 15 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 284

Телеграма [Чалого] з Петрограда Всеукраїнській раді військових справ про активізацію збору коштів для Національного фонду. 16 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 276

Заява секретаря Правничо-інформаційної комісії Всеукраїнської ради військових депутатів в справі арешту Полуботківців. 16 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп., 1, спр. 39, арк. 22зв.

Посвідчення на право входу Комісарові у справах України при Тимчасовому Уряді П. Стебницькому до Зимового палацу в приміщення Тимчасового Уряду. 18 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф.2241, оп. 1, спр. 3, арк.1

Посвідчення Ф. Коломійченка — депутата Всеукраїнської ради селянських депутатів. 19 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4128, оп. 1, спр. 1, арк. 15

Лист голови Всеукраїнської ради військових депутатів голові Правничо-інформаційної комісії про надання всіх документів у справі Полуботківців. 19 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп., 1, спр. 39, арк. 43зв.

Витяг з протоколу засідання виконкому Всеукраїнської ради військових депутатів в справі Полуботківців. 21 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп., 1, спр. 39, арк. 13

Лист Українського комітету 2-ої стрілецької артилерійської бригади Українському комітетові 40-го армійського корпусу про кількість українців у бригаді. 22 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4095, оп. 1, спр. 2, арк. 131

Посвідчення В. Сімовича — члена культурного комітету в таборі м. Раштатт, Німеччина. 23 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4446, оп. 1, спр. 1, арк. 2

Лист К. Панченка з м. Сєрпухова Всеукраїнській раді військових депутатів про влаштування балу-маскараду на користь Всеукраїнської ради військових депутатів. 25 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 443

Рахунок за книги Паперового магазину Теуфеля у Києві для партії Українських соціалістів-федералістів. 26 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4659, оп. 1, спр. 5, арк. 14

Лист Комітету допомоги українцям-виселенцям при УЦР Всеукраїнській раді військових депутатів про створення при україн-ських громадах і товариствах поза межами України комітетів допомоги бранцям. 27 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 395

Про затвердження А. Ніковського комісаром м. Києва — з протоколу засідання Генерального секретаріату УЦР. 28 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1063, оп. 1, спр. 1, арк. 3зв.

Про доповідь В. Винниченка “Сучасний момент” - з протоколу ІV з'їзду УСДРП у Києві. День перший. 30 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 3286, оп. 1, спр. 1, арк. 1

Заклик Генерального секретаріату народної освіти до всіх видавництв і всього громадянства України про збирання та передавання матеріалів для подальшого зберігання у Бібліотечно-архівному відділі. Вересень 1917 р.

ЦДАВО України. ф. 2581, оп. 1, спр. 227, арк. 21

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
9 серпня 2019 р.

Відбулося засідання експертно-перевірної комісії ЦДАВО України.

На засіданні розглядалися описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про експертні комісії, акти про вилучення для знищення документів, подані установами-фондоутворювачами.

детальніше…
6 серпня 2019 р.

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії служби України з безпеки на транспорті.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України