Календар Української революції. Жовтень 1917
Протокол об'єднаного засідання членів Українського військового генерального комітету і Всеукраїнської ради військових депутатів. 1 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 475

Рахунок платні місячним робітникам у господарстві Генерального секретаріату. [2] жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 164

Рахунок типографії товариства “Петро Барський” для Генерального секретарства внутрішніх справ pа друкування 450 примірників бланків “свідоцтво”. 3 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 19

Про ухвалення кандидатури П. Скоропадського на командувача Київським військовим округом — з протоколу засідання Генерального секретаріату. 9 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1126, оп. 1, спр. 2, арк. 10

Лист Київського казенної палати Генерального Секретаріату УЦР про відкриття кредиту в сумі 300.000 руб. на утримання установ секретаріату. 9 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 292

Рахунок Типо-літографії “Новость” Я. Єльника за виготовлення штемпелів і печаток для Генерального секретарства внутрішніх справ. 9 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 22

Про необхідність заснування Української академії мистецтв у Києві - з протоколу засідання Генерального секретаріату. 10 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1126, оп. 1, спр. 2, арк. 10зв.

Лист директора Медико-санітарного відділу Генеральному секретареві внутрішніх справ В. Винниченку про виділення коштів на проведення медіко-санітарного з'їзду. 10 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 298

Рахунок типографії товариства “Петро Барський” для Генерального секретарства внутрішніх справ за друкування плакатів “Не плювати”, “Не курити”, “Додержуватися тиші”. 10 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 23

Про визнання Української Центральної Ради і Генерального секретаріату вищим органом влади, об'єднання українських земель, викладання у школах історії України тощо — з протоколу загальних зборів Мало-Кручанської селянської громади Пирятинського повіту на Полтавщині. 14 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 1, арк. 57

Про підтримку Генерального секретаріату — з телеграми Перших повітових зборів у м. Кременчук. 16 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 1, арк. 72

Звернення Генерального Секретаря національних справ А. Шульгіна до громадян України про боротьбу з погромами, злочинною агітацією про добробут народів та відродження України. 18 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1063, оп. 3, спр. 1, арк. 45

Лист біженецького відділу Генерального секретаріату внутрішніх справ Комітету українців з Галичини і Буковини в Ростові на Дону про переведення полонених українців в Україну. 18 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 3531, оп. 1, спр. 10, арк. 12

Про обговорення проекту статуту “Вільного Козацтва” - з протоколу засідання Генерального секретаріату. 20 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1126, оп. 1, спр. 2, арк. 13зв.

Про від'їзд генеральних секретарів до Петрограду для обговорення політичного становища в Україні та ухвалення проекту статуту “Вільного Козацтва” - з протоколу засідання Генерального секретаріату. 21 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1126, оп. 1, спр. 2, арк. 14зв.

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
9 серпня 2019 р.

Відбулося засідання експертно-перевірної комісії ЦДАВО України.

На засіданні розглядалися описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про експертні комісії, акти про вилучення для знищення документів, подані установами-фондоутворювачами.

детальніше…
6 серпня 2019 р.

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії служби України з безпеки на транспорті.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України