Список на виплату утримання співробітникам Генерального секретарства внутрішніх справ. 2 жовтня 1917 р.

Список на виплату утримання співробітникам Генерального секретарства внутрішніх справ. 2 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 170-171 і зв., 172

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»