«… Для того, щоб зберегти архівні скарби…»
До 100-річчя створення в Україні системи державних архівних установ

Cеред безцінних архівних джерел з історії Української революції, що збереглися в ЦДАВО України, не можуть залишитися без уваги документи присв`ячені проведенню архівної реформи. Не зважаючи на безліч проблем перших кроків з розбудови України як суверенної держави, вже восени 1917 року було розпочато розроблення планів кардинального поліпшення архівної справи та створення чіткої системи архівних установ. Вражає зафіксоване документами, глибоке розуміння тогочасними керманичами України місця та ролі архівної спадщини: без «уважного відношення до пам`яток нашого минулого… неможливе існування надалі молодої Держави. Тому, оскільки би важка й складна не була реформа архівної справи на Вкраїні, конче треба до неї приступити, як мога скоріше». Ці слова з далекого 1918 року не втрачають своєї актуальності.

Лист Відділу охорони пам’яток старовини і мистецтва Секретарства справ освітніх до місцевих пам’яткоохоронних установ Полтавщини про долю Полтавського єпархіального архіву. 7 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2581, оп. 1, спр. 220, арк. 15.

План діяльності Архівно-бібліотечного відділу. 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2581, оп. 1, спр. 12, арк. 23.

Посвідчення, видане Адміністративно-юридичним відділом Департаменту загальних справ Міністерства народної освіти УНР В. Модзалевському на право обрання приміщення для Бібліотечно-архівного відділу. 12 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. ф. 2581, оп. 1, спр. 227, арк. 28.

Обіжник власної канцелярії гетьмана П. Скоропадського про надсилання до архіву канцелярії документів-оригіналів гетьмана. 17 липня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1071, оп. 1, спр. 3, арк. 21.

Прохання М. Ткаченка про призначення на посаду до Бібліотечно-архівного відділу при Міністерства народної освіти. 27 серпня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2457, оп. 1, спр. 58, арк. 15

Лист голови Вченого комітету до міністра ісповідань Української Держави про призначення представника від міністерства до Міжвідомчої комісії щодо реформи архівної справи. 8 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1072, оп. 1, спр. 84, арк. 19.

Посвідчення Архівно-бібліотечного відділу при Головному управлінні мистецтв та національної культури Української Держави В. Міяковському на право огляду архіву губернського правління. 30 листопада 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 3966, оп. 1, спр. 1, арк. 13.

Відповідь в справі діяльності архівного відділу Міністерства зовнішніх справ. Грудень 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 43, арк. 72

Лист завідувача Літературно-архівним відділом Ф. Слюсаренка до директора департаменту Міністерства зовнішніх справ УНР з проханням щодо розпорядження про передачу в архів всіх звісток, що торкаються внутрішнього життя міністерства. 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 25, арк. 47

Відомість Бібліотечно-архівного відділу з зазначенням прізвищ, службового становища та платні співробітників. 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2457, оп. 1, спр. 58, арк. 25

Повідомлення Відділу охорони пам’яток старовини і мистецтва до канцелярії Директорії про існування відділів охорони пам’яток старовини й мистецтва та роботу по організації національних музею, архіву і бібліотеки. 3 січня 1919 р.

ЦДАВО України, ф. 3689, оп. 1, спр. 14, арк. 1

Законопроект Міністерства народної освіти УНР про заходи щодо організації Українського Національного архіву в м. Києві. 8 лютого 1919 р.

ЦДАВО України, ф. 1065, оп. 1, спр. 132, арк. арк. 1

Наказ тимчасового комісара по Міністерству народної освіти про підпорядкування Київського центрального архіву. 25 лютого 1919 р.

ЦДАВО України, 2201, оп. 3, спр. 6, арк. 26

Лист начальника культурно-освітньої управи до директора департаменту мистецтва і національної культури Міністерства народної освіти з проханням допомогти в справі припинення зниження архівів. 3 жовтня 1919 р.

ЦДАВО України, ф. 3689, оп. 1, спр. 14, арк. 108.

Наказ Головного отамана Армії УНР С. Петлюри та військового міністра В. Петріва про переважне право зберігання документів у державних архівах. 6 жовтня 1919 р.

ЦДАВО України, ф. 3989, оп. 1, спр. 14, арк. 103.

З рукопису В. Міяковського “З історії архівної справи на Вкраїні”. Без дати.

ЦДАВО України, ф. 3966, оп. 1, спр. 3, арк. 24.

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
9 серпня 2019 р.

Відбулося засідання експертно-перевірної комісії ЦДАВО України.

На засіданні розглядалися описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про експертні комісії, акти про вилучення для знищення документів, подані установами-фондоутворювачами.

детальніше…
6 серпня 2019 р.

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії служби України з безпеки на транспорті.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України