Календар Української революції. Листопад 1917
Постанова Української Центральної Ради про склад комісарів. 1 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 34

Телеграма головнокомандувача арміями Південно-західного фронту [М.] Володченка Генеральному Секретаріату України про постачання армії та необхідність встановлення єдиноначальності на фронті. 2 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4195, оп. 1, спр. 1, арк. 1

Про підтримку УЦР, охорону всіх державних інституцій — з протоколу З'єднаного засідання корпусної ради І-го Українського корпусу, президій дивізійних та полкових рад, ради полку Богдана Хмельницького, представників УЦР та ін. 3 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 33, арк. 6

Лист Української ради повітроплавального загону 36-го корпусу з вітанням УЦР і Генерального Секретаріату та протестом проти постанови козацького з'їзду в Києві. 4 листопада. 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 33, арк. 13

Рахунок “Книжкові магазини М. Оглобліна” за мапи Полтавської, Чернігівської, Волинської губерній та європейської Росії для Генерального секретарства внутрішніх справ. 6 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 35

Відозва товариша Генерального секретаря земельних справ Б. Мартоса до людності України про тимчасовий закон про землю та правопорядок. 7 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 524, оп. 1, спр. 1, арк. 3

Постанова Комітету УЦР про перейменування Генеральних комісарів у Генеральних секретарів. 7 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 35

Телеграма комісара зв'язку Генерального секретарства шляхів К. Місевича Генеральному секретарю військових справ С. Петлюрі про пересування 4-го куреню І-го Українського полку ім. Б. Хмельницького. 7 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4195, оп. 1, спр. 1, арк. 3

Лист Ради робітничих депутатів в економії “Асканія Нова” Дніпровського повіту в Таврії до Генерального секретарства фінансів про направлення 300 крб. на поширення національних організацій України. 7 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 13

Постанова Української Центральної Ради про утворення суду. 10 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 36

Повідомлення про урочисте свято з нагоди проголошення Української Народної Республіки на ст. Вечірній-Кут. 10 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 44, арк. 12

Лист Луганської міської електричної станції Луганській міській управі про зарахування на посаду конторника Я. Драчова. 11 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 3049, оп. 1, спр. 1, арк. 19

Лист Генерального секретарства продовольчих справ Генеральному секретарству фінансів про виділення коштів на обладнання канцелярії. 14 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 232

Обіжник Генерального секретарства земельних справ губернським, повітовим та волосним земельним комітетам про облік землі та інвентарю. 15 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1390, оп. 1, спр. 19, арк. 35

Звернення товариша Генерального секретаря земельних справ Б. Мартоса до губернських повітових та волосних земельних комітетів, громадян УНР про збереження лісів. 16 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 524, оп. 1, спр. 1, арк. 4

Телеграма Генерального секретарства єврейських справ Прилуцькому повітовому комісару про вжиття негайних заходів щодо охорони єврейського населення м. Іваниці від пограбування. 19 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 2, арк. 125

Лист Генерального писаря Генеральному секретарю фінансових справ про виділення коштів членам комісії, які відправлялися на фронт. 23 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 181

Лист Бердичівської повітової земської управи Генеральному секретареві продовольчих справ про необхідність передачі продовольчої справи повітовій народній управі. 24 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2197, оп. 1, спр. 9, арк. 25

Про оголошення Української Народної Республіки та підтримку вищих органів влади України — з резолюцій з'їзду Ради селянських депутатів Олександрівського повіту на Катеринославщині. 24-27 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 60, арк. 6

Про строки проведення виборів до Українських установчих зборів — з протоколу засідання Української Центральної Ради. 25 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2209, оп. 1, спр. 2, арк. 29

Лист Генерального секретарства внутрішніх справ Генеральному секретарству фінансів про асигнування на заходи, пов'язані з охороною спокою та ладу в Україні. 25 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 195

Про утримання Української Центральної Ради за державний кошт — з протоколу засідання УЦР. 25 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2209, оп. 1, спр. 2, арк. 14

Про розповсюдження брошур С. Єфремова “Про Шевченка”, участь Національного хору в концертах “Просвіти” тощо — з протоколу засідання Товариства “Просвіта” в м. Києві. 25 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2217, оп. 1, спр. 1, арк. 43

Лист Воронізької української громади Українській Центральній Раді про видачу паспортів виселенцям — австрійським підданим. 26 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1105, оп. 1, спр. 22, арк. 11

Лист Генерального Писаря Генеральному Секретарю в судових справах про вироблення проекту закону щодо Присяги Українській Народній Республіці. 27 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2209, оп.1, спр. 2, арк. 7

Про виділення 15000 карб. представникам українських організацій, що від'їжджали до Севастополя для політичної організації Чорноморського флоту — з журналу засідання Генерального секретаріату. 27 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 124

Вітальна телеграма Вільної конференції Об'єднаної єврейської соціалістичної робітничої партії Генеральному Секретаріату про проведення в життя національно-персональної автономії та утворення Національної єврейської ради. 27 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 1, арк. 32

Телеграма Генерального секретарства єврейських справ родині письменника С. Абрамовича (Менделе Мойхер Сфорима) про скорботу з приводу тяжкої національної втрати — смерті письменника. 28 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 2, арк. 137

Лист Головної комісії по справах виборів до Українських Установчих зборів Генеральному секретарству пошт і телеграфів про безоплатне приймання телеграм від Головної, окружних, повітових і міських комісій. 29 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2340, оп. 1, спр. 1, арк. 22

Телеграма І-го Сибірського обласного мусульманського з'їзду про підтримку автономії України. 27 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 3, арк. 15

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
9 серпня 2019 р.

Відбулося засідання експертно-перевірної комісії ЦДАВО України.

На засіданні розглядалися описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про експертні комісії, акти про вилучення для знищення документів, подані установами-фондоутворювачами.

детальніше…
6 серпня 2019 р.

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії служби України з безпеки на транспорті.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України