Календар Української революції. Грудень 1917
Витяг із статуту Всеукраїнського комітету пам'яті композитора М. Леонтовича, якому 1 грудня 1917 р. виповнилося 40 років. 1921 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 4, спр. 20, арк. 73

Витяг з протоколу засідання Генерального Секретаріату щодо ухвалення Закону про Українську академію мистецтва. 5 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 11, арк. 159

Витяг з протоколу засідання щодо ухвалення Закону про передавання усіх шкіл і просвітніх установ у підпорядкування Генерального секретарства освіти. 5 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 13, арк. 115

Про підтримку Української Центральної Ради і неприйнятність ультиматуму “Совета народных комиссаров» - з резолюції Всеукраїнського з'їзду рад солдатських, робітничих і селянських депутатів. 6 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 3329, оп. 1, спр. 3, арк. 2

Постанова загального зібрання братії Києво-Печерської Успенської лаври про визнання Всеукраїнської церковної православної ради вищою церковною владою в Україні. 6 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 50, арк. 88

Лист Генерального секретарства праці Генеральному секретарю шляхів про запрошення представника для участі в комісії з питань демобілізації фронтової організації “Надораба”. 8 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2094, оп. 1, спр. 6, арк. 1

Про бажання жителів Таганрогзької округи взяти участь у виборах до Українських Установчих зборів — з постанов Окружного з'їзду селян і робітників Таганрозької округи. 8 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 3058, оп.1, спр. 3, арк. 15

Обіжник центрального комітету Української селянської спілки до всіх українських селянських спілок про збір коштів на організацію Українських Установчих зборів. 10 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2492, оп. 1, спр. 1, арк. 56

Лист В. Науменка Комітетові Української федеративної демократичної партії про згоду внесення його до списку партії для виборів до Українських Установчих зборів по Київській окрузі. 11 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1157, оп. 1, спр. 32, арк. 3

Обіжник Генерального секретаря пошт і телеграфів про обов'язкове приймання переведень та інших поштових листувань, написаних україн-ською мовою. 14 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2340, оп. 1, спр. 1, арк. 31

Лист Латиської тимчасової національної ради Українській раді ХІІ армії про неприйнятність насилля над учасниками з'їзду українців ХІІ армії з боку латиських стрільців. 15 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 24, арк. 17

Закон УЦР про установлення одноразового податку на телефонні апарати на території УНР. 19 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 173

Копія оповіщення “Совета народных комиссаров” про Українську Центральну Раду. 20 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 3, арк. 30а

Закон УЦР про утворення Генерального секретарства морських справ. 21 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 175

Обов'язкова постанова Генерального секретаріату УЦР про введення в обіг чеків Київської контори Державного банку. 21 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1509, оп. 5, спр. 21, арк. 1

Обіжник Генерального секретарства внутрішніх справ губернським повітовим комісарам УНР про припинення державної допомоги родинам тих вояків, котрі в рядах більшовиків ведуть зрадницьку війну з УНР. 21 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1438, оп. 1, спр. 3, арк. 61

[Проект постанови] Генерального секретаріату УНР про перейменування Генерального секретарства національних справ в Генеральне секретарство міжнародних справ. 22 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1063, оп. 3, спр. 1, арк. 130

Телеграма Ямпільського повітового комісара Подільському губернському комісару про допомогу у разі нападу більшовиків на м. Ямпіль. 22 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 628, оп. 1, спр. 12, арк. 43

Обіжник Генерального секретаріату України, Генерального секретарства внутрішніх справ, Комісії по охороні порядку в Україні управам і комісарам про правопорядок на місцях. 29 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 628, оп. 1, спр. 10, арк. 14

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
9 серпня 2019 р.

Відбулося засідання експертно-перевірної комісії ЦДАВО України.

На засіданні розглядалися описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про експертні комісії, акти про вилучення для знищення документів, подані установами-фондоутворювачами.

детальніше…
6 серпня 2019 р.

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії служби України з безпеки на транспорті.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України