Календар Української революції. Січень 1918
Про протест щодо втручання Ради народних комісарів Росії у справи України — з протоколу Української військової ради Кавказького фронту. 2 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф.1115. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 54

Лист секретаря літературного відділу Генерального секретарства міжнародних справ Ф. Слюсаренка П. [Стебницькому] про переклад французькою мовою брошури «Украина и украинцы». 3 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2241. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 9

Телеграма Обласного з’їзду Башкирдестану Українській Центральній Раді про недопущення панування однієї народності над іншими, створення союзного уряду автономних народностей тощо. 4 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 14

Посвідчення солдата 51-го пішого Литовського полку Л. Гальперіна. 4 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4054. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 236

Лист Генерального писаря Президії УЦР про надсилання примірників трьох законопроектів. 5 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 32

Програма “Всеросійської партії алкоголістів”. Б/д.: 5 січня 1918 р. відбулося перше і останнє засідання Всеросійських Установчих зборів.

ЦДАВО України. Ф. 1160. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 43

Про протест щодо розгону Всеросійських Установчих зборів — з резолюції київських робітників. 7 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4656. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 7

4-ий Універсал УЦР. 9 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 228. Арк. 2

Лист Генерального секретарства продовольчих справ Комісії законодавчих внесень УЦР про асигнування 500000000 карб. продовольчим органам. 9 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 25

Доповідь Генерального секретаря міжнародних справ про хід мирних переговорів у Бресті. 11 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4592. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 3

Перепустка мешканця м. Збараж О. Бучинського до м. Києва для вступу на педагогічні курси. 12 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4054. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 239

Витяг з протоколу засідання УЦР про ухвалення Тимчасового закону про порядок видатків на утримання УЦР і народних міністерств. 14 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2209. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 51

Витяг з протоколу засідання УЦР про ухвалення постанови про асигнування 2 мільйонів карб. Головній комісії у справах виборів до Українських Установних зборів. 14 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2209. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 52

Обов'язкові постанови особливого коменданта м. Києва М. Ковенка про відповідальність за зберігання зброї. 20 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 2а. Арк. 96

Записка президії Ради військових депутатів Київської округи про скликання комісії для забезпечення прав населення та припинення бою. 21 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 2а. Арк. 97

Про видання відозви від імені Ради Народних Міністрів УНР щодо переїзду уряду - з журналу засідання РНМ УНР . 29 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3690. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 8

Про події в Києві у січні 1918 р. - зі спогадів [О.] Андрієвського.

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 143. Арк. 15

Про події в Києві у січні 1918 р. - зі спогадів М. Омельяновича-Павленка “Київ в зиму 1917-1918 рр.”.

ЦДАВО України. Ф. 4012. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 21а

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
5 липня 2019 р.

Запрошуємо ознайомитись із липневою добіркою документів з історії Української революції.

Деталі тут:http://tsdavo.gov.ua/4/webpages/64520418.html

детальніше…
28 червня 2019 р.

В. о. директора ЦДАВО України А. Обжелян, начальник відділу використання інформації документів О. Єфремова та співробітники архіву взяли участь в освітньому тематичному заході “Justice weekend”, організованому Міністерством юстиції України з нагоди відзначення Дня Конституції України в рамках правопросвітницького проекту “Я маю право!”.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України