Календар Української революції. Лютий 1918
Про ратифікацію мирного договору України з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією та боротьбу з анархією в Україні — з протоколу засідання Малої Ради. 1 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 1

Про розширення адміністративних прав губернських і повітових комісарів — з протоколу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 1 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 2

Про стратегічне становище в боротьбі з більшовиками — з протоколу засідання Малої Ради. 9 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 2

Про ухвалення законопроектів про встановлення нового (григоріанського) числення часу в Українській Народній Республіці з 16 лютого 1918 р. та затвердження Гербом УНР знак Київської держави часів Володимира Святого - з протоколу засідання Малої Ради. 12 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 3

Про встановлення нового (григоріанського) числення часу в Українській Народній Республіці з 16 лютого 1918 р. - з протоколу засідання Малої Ради. 12 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 25

Про надсилання списків воїнів, які обороняли від ворогів Українську Народну Республіку — з наказу Військового Міністерства УНР. 13 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 2. Спр. 30. Арк. 7

Про вивішування 3-го і 4-го Універсалів УЦР в усіх державних і громадських установах та перекладання всіх написів і вивісок українською мовою — з обіжника Міністерства внутрішніх справ УНР всім губернським і повітовим комісарам. 14 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1412. Оп. 1. Спр. 167. Арк. 6

Про виконання Закону УНР щодо встановлення нового (григоріанського) числення часу в Українській Народній Республіці з 16 лютого 1918 р. - з наказу Міністерства пошти і телеграфу УНР. 14 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 1

Про обов'язкове придбання “Вістнику Ради Народних Міністрів” всіма поштово-телеграфними і телефонними установами - з наказу Міністерства пошти і телеграфу УНР. 14 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 2

Інструкція Головному комісару уряду Української Народної Республіки при Головнокомандувачі німецькими військовими силами в Україні - з протоколу засідання УЦР. 15 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 7

Про заміну всіх написів і оголошень в поштових, телеграфних, і телефонних установах українською мовою - з наказу Міністерства пошти і телеграфу УНР. 15 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 3

Лист Генеральної старшини “Українсьекої громади” в таборі полонених українців у Зальцведелі генералу [В.] Зелінському про узгодження призначень. 15 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4055. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 1

Рахунок Київського міського електричного підприємства за споживання електроенергії Українською Центральною Радою в січні-лютому 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 59

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
9 серпня 2019 р.

Відбулося засідання експертно-перевірної комісії ЦДАВО України.

На засіданні розглядалися описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про експертні комісії, акти про вилучення для знищення документів, подані установами-фондоутворювачами.

детальніше…
6 серпня 2019 р.

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії служби України з безпеки на транспорті.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України