Календар Української революції. Березень 1918
Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про заборону розповсюдження розпоряджень Ради народних комісарів РСФРР. 1 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 4

Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про забезпечення належного утримання телеграфних дротів. 2 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 5

Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про вивішування 4-го Універсалу УНР в публічних місцях. 3 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 6

Обіжник Міністерства внутрішніх справ УНР губернським та повітовим комісарам про придбання примірників “Вістника Ради Народних Міністрів”. 3 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1412. Оп. 1. Спр. 167. Арк. 8

Текст урочистої присяги громадянина Української Народної Республіки - з Закону про реєстрацію громадянства УНР. 4 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 35

Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про оволодіння українською мовою урядовцями поштових, телеграфних та телефонних установ УНР. 4 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 7

Про виплату грошей членам Малої Ради , які виїхали з Києва під час наступу більшовиків - з протоколу засідання Малої Ради. 4 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 33

Про ухвалення Закону про покарання всіх учасників війни і повстання проти Української держави - з протоколу засідання Малої Ради. 5 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 38

Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про заборону розповсюдження російських газет, журналів та друкованих відозв. 5 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 8

Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про відновлення роботи міністерства. 5 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 9

Про створення спеціальної комісії для з’ясування обставин бою з більшовиками під Крутами - з наказу Міністерства військових справ УНР. 5 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 26

Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про конфіскацію продовольчих посилок з Росії. 8 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 15

Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про відзначення 11 березня як день роковин Т. Шевченка. 9 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 16

Наказ І-ої Української дивізії про привітання військових. 12 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф.4055. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 52

Розписка І. Лизаківського про отримання платні робітникам друкарні Української Центральної Ради за час більшовицького повстання. 12 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 73. Арк. 140

Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про створення Українського державного телеграфного агентства (УТА). 16 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 24

Лист департаменту мистецтва Міністерства народної освіти УНР [власнику кінотеатру “Експрес” на Хрещатику] А. Шанцеру з проханням надати приміщення для демонстрації кінострічки про похорон студентів та гімназистів, забитих більшовиками під Крутами. 20 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2581. Оп. 1. Спр. 199. Арк. 31

Заява представника Бунду М. Рафеса про виплату коштів. 20 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 124

Лист Виборчого бюро Міністерства внутрішніх справ УНР Торговому дому «Автомашина» про надання в користування друкарської машинки «Рояль». 21 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 100

Записка штабу І-ої Української дивізії про створення варти для охорони Арсеналу в Києві. 22 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4055. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 55

Записка штабу І-ої Української дивізії про надання відомостей про кількість зброї. 22 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4055. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 54

Розписка діловода з особистого складу Української Центральної Ради на різні видатки УЦР. 22 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 73. Арк. 146

Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про правила користування апаратними кімнатами з прямим дротом. 23 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 28

Прохання юнкера Української школи прапорщиків М. Біднова про зарахування на посаду до департаменту ісповідань Міністерства внутрішніх справ УНР. 23 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 1

Обіжник Міністерства внутрішніх справ УНР повітовим народним управам про переведення кредитів у розпорядження міністерства для організації повітової міліції. 25 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 628. Оп. 1. Спр. 23. Арк.90

Лист редакції щоденної газети «Народна Воля» Українській Центральній Раді про виплату коштів за друкування повідомлення про скликання 9-ої сесії УЦР. 25 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 70

Запрошення від департаменту ісповідань Міністерства внутрішніх справ УНР на засідання Комісії з православно-церковних справ для розгляду питань окремої Української Православної Церкви. 28 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 3

Наказ Військового міністра УНР про подяку отаману І-ої Української дивізії полонених Зелінському за організацію військових частин. 29 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 2. Спр. 30. Арк. 41а

Наказ по самохідному відділу при Самохідному управлінні постачання військ України про засідання комісії з передавання самохідних майстерень Панцерній колоні. 29 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1071. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 3

Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про заснування видавництва “Вісти Народного Міністерства Пошт і Телеграфів”. 30 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 34

Лист комітету співробітників Міністерства внутрішніх справ УНР Виборчому бюро про скликання загальних зборів співробітників міністерства для вирішення нагальних питань. 30 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 101

Лист Чернігівського губернського комісара Міністру фінансів УНР з проханням видати постанову про використання облігацій “Свобода” на рівні грошової одиниці. 30 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 69. Арк. 3

Відомість про виплату коштів М. Грушевському. 31 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 72. Арк. 112

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
5 липня 2019 р.

Запрошуємо ознайомитись із липневою добіркою документів з історії Української революції.

Деталі тут:http://tsdavo.gov.ua/4/webpages/64520418.html

детальніше…
28 червня 2019 р.

В. о. директора ЦДАВО України А. Обжелян, начальник відділу використання інформації документів О. Єфремова та співробітники архіву взяли участь в освітньому тематичному заході “Justice weekend”, організованому Міністерством юстиції України з нагоди відзначення Дня Конституції України в рамках правопросвітницького проекту “Я маю право!”.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України