Лист міністра судових справ Сергія Шелухіна про необхідність запровадження української мови у судочинстві та в державних установах. 22 квітня 1918 р.

Лист міністра судових справ Сергія Шелухіна про необхідність запровадження української мови у судочинстві та в державних установах. 22 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 2. Спр. 5. Арк. 31-31 зв.

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України