Посвідчення діловода при Канцелярії Генерального писарства Української Народної Республіки В. Бойка. Квітень 1918 р.

Посвідчення діловода при Канцелярії Генерального писарства Української Народної Республіки В. Бойка. Квітень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 33.

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України