Статут Державної канцелярії Української Держави, ухвалений Радою Міністрів та затверджений гетьманом Павлом Скоропадським. 14 червня 1918 р.

Статут Державної канцелярії Української Держави, ухвалений Радою Міністрів та затверджений гетьманом Павлом Скоропадським. 14 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 162. Арк. 68-69 зв.

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України