“Тимчасовий нормальний розпис окладів утримання і класів посад службовців в центральних урядових установах цивільних відомств” Української Держави. 26 червня 1918 р.

“Тимчасовий нормальний розпис окладів утримання і класів посад службовців в центральних урядових установах цивільних відомств” Української Держави. 26 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 233. Арк. 3-4зв.

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України