Обіжний лист товариша Державного секретаря Миколи Могилянського до всіх міністерств про необхідність використання української мови як державної. 9 липня 1918 р.

Обіжний лист товариша Державного секретаря Миколи Могилянського до всіх міністерств про необхідність використання української мови як державної. 9 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 105 а. Арк. 2.

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України