Протокол акта складання обітниці співробітниками редакції і контори “Державного вісника” та супровідний лист редакції до нього з повідомленням про підписання цієї обітниці всіма службовцями. 8 серпня 1918 р.

Протокол акта складання обітниці співробітниками редакції і контори “Державного вісника” та супровідний лист редакції до нього з повідомленням про підписання цієї обітниці всіма службовцями. 8 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 67-68

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України