З журналу засідання Ради Народних Міністрів про встановлення для центральних і місцевих державних установ 6-годинного робочого дня, єдиних службових годин, вартування у позаслужбові години тощо. 26 вересня 1919 р.

З журналу засідання Ради Народних Міністрів про встановлення для центральних і місцевих державних установ 6-годинного робочого дня, єдиних службових годин, вартування у позаслужбові години; запровадження в усіх урядових установах такого ритму роботи, який би “відповідав вимогам життя і загального напруження державної праці”. 26 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 96-96 зв.

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України