“Розпорядок” диктатора ЗУНР Євгена Петрушевича “Про організацію Уряду для виконування Державної влади в Західно-Українській Народній Республіці в часі тривання повновластий Диктатора”. 25 липня 1920 р.

“Розпорядок” диктатора Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича “Про організацію Уряду для виконування Державної влади в Західно-Українській Народній Республіці в часі тривання повновластий Диктатора”. 25 липня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 2-3 зв.

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України