Рапорт Куп’янського повітового старости Харківському губернському старості та відомості про кількість розважальних закладів у повіті. 20 серпня 1918 р.

Рапорт Куп’янського повітового старости Харківському губернському старості та відомості про кількість розважальних закладів у повіті. 20 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1325. Оп. 1. Спр. 383. Арк. 3, 4

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України