Лист Старшого прокурора Генерального суду Міністру юстиції УД про необхідність прийняття закону про українську мову. 22 серпня 1918 р.

Лист Старшого прокурора Генерального суду Міністру юстиції УД про необхідність прийняття закону про українську мову. 22 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 1611. Арк. 7, 7зв.

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України