Календар Української революції. Вересень 1918.
Про створення Військово-історичної комісії по збору й розробленню документів Великої війни по Південно-Західному та Румунському фронтам. З наказу Військової офіції Української Держави. 2 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3504. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 1

Обіжник Департаменту водного та шосейного господарства Міністерства шляхів УД про графік роботи підвідомчих установ. 3 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 54. Арк. 10

Лист департаменту зовнішнього торгу Міністерства торгу і промисловості УД Агенту Міністерства торгу і промисловості УД при митниці у м. Кам'янець-Подільський з роз'ясненнями про дії Агента у разі виявлення пачкарства. 6 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1118. Оп. 1. Спр. 70. Арк. 34

Посвідчення Л. Левина — помічника професора Є. Патона, видане Міністерством шляхів УД з дозволом користуватися всіма матеріалами, що стосуються Миколаївського мосту. 9 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 64. Арк. 53

Лист Департаменту посередніх податків Міністерства фінансів УД Департаменту зовнішнього торгу Міністерства торгу і промисловості УД про взаємовигідні поставки товарів між Україною та Білорусією. 12 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1118. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 18

Лист начальника Головної геодезичної управи Військового міністерства УД Міністру закордонних справ з нагадуванням про своє існування. 14 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 153. Арк. 63

Лист Департаменту водних шляхів і шосейного господарства Міністерства шляхів УД будівельному відділу Київської міської управи про надсилання матеріалів щодо укріплення т.зв. Царського саду. 22 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 96. Арк. 18

Лист-уповноваження Голови Ради Міністрів Кримського краєвого уряду С. Сулькевича Гетьману П. Скоропадському про направлення до Києва делегації на переговори щодо урегулювання економічних і фінансових питань та умови політичного з'єднання Криму з Україною. 26 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 703. Арк. 1

Лист Міністра освіти і мистецтв Полтавській губернській народній управі про призначення В. Кричевського в.о. директора Художньо-промислового інституту в Миргороді. 28 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 23

Про організацію підготовки повстання проти гетьманату - зі споминів М. Шаповала. Вересень 1918 р.

ЦДАВО України. 3563. Оп. 1. Спр. 118. Арк. 132

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
5 липня 2019 р.

Запрошуємо ознайомитись із липневою добіркою документів з історії Української революції.

Деталі тут:http://tsdavo.gov.ua/4/webpages/64520418.html

детальніше…
28 червня 2019 р.

В. о. директора ЦДАВО України А. Обжелян, начальник відділу використання інформації документів О. Єфремова та співробітники архіву взяли участь в освітньому тематичному заході “Justice weekend”, організованому Міністерством юстиції України з нагоди відзначення Дня Конституції України в рамках правопросвітницького проекту “Я маю право!”.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України