Календар Української революції. Жовтень 1918.
Лист Начальника робіт по будівництву мостів Начальнику Київської округи водних шляхів Міністерства водних шляхів УД про термінове надання кредиту для зміцнення Київської пристані на р. Дніпро. 1 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 154. Арк. 15

Обіжник Міністерства закордонних справ УД всім консулам і консульським агентам про існуючі Генеральні консульства і Консульські агенти на території колишньої Російської імперії. 3 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 1

Лист Відділення місцевих інституцій Державного банку УД Експедиції заготівель державних паперів з проханням прискорити друкування чекових книжок. 8 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 160. Арк. 20

Лист Експедиції заготівель державних паперів Міністерства фінансів Департаменту мистецтв Міністерства освіти УД з проханням сповістити компетентну думку щодо Українського гербу. 15 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 4

Посвідчення, видане Міністерством юстиції УД старшому юрисконсультанту П. Орловському для участі в засіданні Комісії по розробленню законопроекту про реєстрацію проституції при Міністерстві здоров'я й опікування УД. Не пізніше 17 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 1691. Арк. 1

Лист Експедиції заготівель державних паперів Міністерства фінансів УД Київській міжвідомчій реквізиційній комісії про передавання помешкання на вул. Пушкінській, 5 для потреб Експедиції. 17 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 151. Арк. 28

Лист редакції “Брачной газеты» і “Журнала для мужчин” Управлінню друку при Харківському губернському старості про зміну назви видання з доповненням слів “Сцена и Арена”. 17 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1325. Оп. 1. Спр. 365. Арк. 45

Лист Канцелярії Голови Ради Міністрів УД Міністру шляхів про увільнення від службових обов'язків членів Першого Українського національного хору у Києві, які служать в різних установах на час святкового відкриття Українського державного університету в Кам'янець-Подільському. 19 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 161. Арк. 44

Повідомлення УТА про відкриття пам'ятника Т. Шевченку (скульптор І. Кавалеридзе), надруковане в газеті «Полтавський день». 27 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 20 зв.

Повідомлення УТА про боротьбу з більшовиками, надруковане в газеті «Полтавський день». 28 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 20 зв.

Лист Управління по ліквідації військових дорожніх організацій Міністерства шляхів УД Технічному департаменту управління про продаж електричної станції для освітлення Русанівського і Ланцюгового мостів через надмірну дорожнечу утримання станції. 30 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 2

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
9 серпня 2019 р.

Відбулося засідання експертно-перевірної комісії ЦДАВО України.

На засіданні розглядалися описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про експертні комісії, акти про вилучення для знищення документів, подані установами-фондоутворювачами.

детальніше…
6 серпня 2019 р.

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії служби України з безпеки на транспорті.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України