Календар Української революції. Грудень 1918.
Копія телеграми Поліського губернського старости Міністру внутрішніх справ УД про безперешкодний пропуск більшовиків через український кордон внаслідок договору з штабом німецької дивізії. 3 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 250. Арк. 15

Проект постанови Директорії УНР про забезпечення права на землю учасникам боротьби з Гетьманським урядом. 10 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 3. Арк. 1

Донесення Державній варті УД про бої загонів С. Петлюри з німцями. 12 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 250. Арк. 30

Лист Театрального відділу Головного управління мистецтва та національної культури УД конторі “Українофільма” про надання замовленого фільму “Торжество відкриття Українського державного університету”. 13 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 52

Постанова Ради Міністрів УД про передачу управління Києвом міській думі та міській управі. 14 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 2. Спр. 15. Арк. 2

Постанова Ради Міністрів УД про передачу влади Директорії УНР. 14 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 2. Спр. 15. Арк. 1

Наказ Ставки Армії УНР про постанову Директорії УНР щодо забезпечення права на землю всім учасникам Дієвої армії УНР. 15 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 247

Наказ коменданта м. Катеринослава і повіту про зняття стану облоги. 15 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2143. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 1

Лист Голови Директорії УНР В. Винниченка завідувачу Відділом пошт і телеграфів при Директорії УНР з пропозицією негайно вступити в тимчасове керування Міністерством пошт і телеграфів УНР. 17 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 11. Арк. 2

Лист Катеринославського губернського комісара Комендантові м Катеринослава про отримання автомобіля у тимчасове користування. 17 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2143. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 2

Вітальний лист членів Київської губернської народної управи С. Петлюрі та Ф. Швецю. 17 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4002. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 17

Відозва Охтирського повітового комісара до робітників і селян про необхідність організації селянських спілок та рад селянських депутатів, реорганізації Державної варти та створення регулярної армії для захисту від більшовиків та білогвардійців. 21 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 3

Наказ Осадному корпусу про охорону міст та об'єктів. 22 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 2

Наказ коменданта м. Катеринослава про мобілізацію до Війська УНР. 26 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2143. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 5

Посвідчення С Морозовича, надане Домовим комітетом будинку № 41 по Хрещатику про те, що він не приймав участь у діях, направлених проти УНР і Директорії УНР. 26 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 18

Лист Комісара Міністерства юстиції УНР С. Шелухіна Голові Ради Міністрів УНР про поступове увільнення мирових суддів, що були призначені Гетьманським урядом. 27 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 1

Постанова Директорії УНР про надання коштів на потреби інформування населення. 30 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 3

Лист уповноваженого Англійського християнського союзу Головному отаману Військ УНР про відшкодування збитків, завданих німцями в часи Гетьманського уряду. 31 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 7

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
9 серпня 2019 р.

Відбулося засідання експертно-перевірної комісії ЦДАВО України.

На засіданні розглядалися описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про експертні комісії, акти про вилучення для знищення документів, подані установами-фондоутворювачами.

детальніше…
6 серпня 2019 р.

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії служби України з безпеки на транспорті.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України