Календар Української революції. Лютий 1919.
Лист Директорії УНР адміністрації Української Республіканської капели з пропозицією щодо негайної евакуації капели до м. Кам’янець-Подільського. 1 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 4

Розпорядження Державного секретаріату військових справ [ЗОУНР] про призов до військової служби. 2 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 326

Доповідь начальника Фінансового-господарського відділу Керуючому справами Директорії УНР про виділення коштів на утримання колишнього гетьманського оркестру. 2 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 29

Постанова Ради Народних Міністрів УНР про передачу Міністерству народної освіти та мистецтва ділянки землі під назвою «Кадетський Гай» для потреби Українського державного університету. 4 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1062. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 23зв.

Про виділення коштів на допомогу українським біженцям Хотинського, Сорочанського та Акерманського повітів. З журналу засідання Директорії УНР. 7 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 15

Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування коштів у розпорядження Міністра культів на утримання Холмської духовної колегії. 8 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1062. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 26

Постанова Ради Народних Міністрів УНР про передачу Київського центрального архіву давніх актових книг у відання Головного управління мистецтв та національної культури. 8 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1062. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 36

Збірка агентурних відомостей Політичного департаменту МВС УНР про події в мм. Жмеринці, Вінниці та Києві. 9 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 18. Арк. 2

Зведення відомостей Головного комісара пошт і телеграфів УНР про події в мм Бердичеві, Рівному, Проскурові та Києві. 10 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 19. Арк. 10

Про затвердження нового складу Кабінету Народних Міністрів УНР. З журналу засідання Директорії УНР. 13 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 13. Арк. 38зв.

Зведення відомостей Головного комісара пошт і телеграфів УНР про події в мм Фастові, Корсуні, Умані та Кам’янці. 13 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 19. Арк. 16

Лист завідувача Гаражем Директорії УНР директору Канцелярії при Директорії УНР про винагороду працівникам Гаражу за вивезення майна з Києва. 13 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 13

Наказ військам Дієвої армії УНР про призначення Наказним отаманом військ УНР О. Грекова. 15 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 1. Спр. 90. Арк. 13

Про виділення коштів директору Департаменту позашкільної освіти Міністерства народної освіти УНР С. Русовій для утримання дитячих притулків на Південній Волині. 10 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 14

Про організаційні питання Трудового Конгресу тощо. З протоколу засідання пленуму Президії і комісій Трудового Конгресу. 15 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 23

Лист Керуючого справами Канцелярії Директорії УНР Голові Ради Міністрів УНР про опублікування законопроекту про місцеві конгреси і ради Трудового народу. 17 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 15

Акт перевірки готівки у касі Директорії УНР під час зміни керівництва Канцелярією. 18 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 34

Про пенсію та допомогу батькам забитих козаків тощо. З журналу засідання Директорії УНР. 18 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 13. Арк. 13

Лист голови Культурно-просвітньої комісії Трудового Конгресу Директорії УНР Є. Вирового про необхідність скорішого ухвалення Закону УНР про управління освітою України. 19 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 5

Бланк Київо-Печерської аптеки. 19 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 288. Арк. 115

Про необхідність негайної поїздки Головного отамана С. Петлюри до Галичини для переговорів з Радою Державних Секретарів [ЗОУНР] та виділення коштів на створення партизанських загонів на допомогу регулярним військовим частинам. З журналу засідання Директорії УНР. 21 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 13. Арк. 19

Про доручення верховного керування військовими справами на час відсутності Головного отамана С. Петлюри члену Директорії УНР А. Макаренку. З журналу засідання Директорії УНР. 21 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 13. Арк. 20

Наказ військам Дієвої армії УНР про бережливе ставлення до набоїв. 21 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 1. Спр. 90. Арк. 14

Лист Державного Українського Університету у м. Кам’янець-Подільському Українській Республіканській Капелі про надання приміщень для репетицій. 21 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 26

Телеграма отамана [О.] Шаповала [командувачу Галицької армії] про тимчасове переймання ним командування Правобережним фронтом. 23 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 74

Закон УНР про утворення посади Наказного отамана Республіканської армії та про обсяг прав і обов’язків Головного отамана, Наказного отамана та Військового міністра. 24 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1062. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 32

Телеграма полковника Галицької Армії В. Курмановича про зустріч і привітання Головного отамана військ УНР С. Петлюри в м. Стрий. 24 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 5

Телеграма полковника Галицької Армії В. Курмановича [Уряду ЗОУНР] з проханням приїхати до міста Сихів. 25 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 69

Ключ для шифрування та дешифрування інформації (літера «Г») Військовим міністерством УНР, виготовлений начальником зв’язку Головного управління Генерального штабу. 25 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 9

Посвідчення Отамана Генерального штабу А. Ерлього, призначеного представником Начальної команди Галицької Армії в Комісії Союзних держав. 25 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 85

Про засудження погромів у Бердичеві, Проскурові ті інших містах України тощо. З протоколу засідання пленуму Президії і комісій Трудового Конгресу. 26 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 25

Лист Отамана [В. Курмановича] Галицької Армії С. Вітвицькому і В. Темницькому про переривання переговорів з поляками. 26 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 106

Розписка М. Балицького про отримання коштів для Української радикальної партії в Галичині. 26 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 38

Про призначення командувачем всіма оборонними силами УНР Військового міністра О. Шаповала на час перебування Головного отамана С Петлюри в Галичині. 27 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 13. Арк. 31

Лист члена Директорії УНР О. Андрієвського Військовому міністерству УНР про відпуск коштів на формування Куреню окремого призначення. 27 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 44

Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування коштів на видання творів українських письменників єврейською мовою. 28 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1062. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 36

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
9 серпня 2019 р.

Відбулося засідання експертно-перевірної комісії ЦДАВО України.

На засіданні розглядалися описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про експертні комісії, акти про вилучення для знищення документів, подані установами-фондоутворювачами.

детальніше…
6 серпня 2019 р.

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії служби України з безпеки на транспорті.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України